กลุ่มพรรณธิอรแตกไลน์เข้าสู่ธุรกิจใหม่ เปิดตัว “ปุ๋ยตรามงกุฎ” สู่ตลาดทั่วประเทศ

28 พฤษภาคม 2552 ที่โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค กลุ่มบริษัทพรรณธิอร ซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการด้านการเกษตรและเกษตรแปรรูป ประกาศพันธกิจที่จะผลักดันภาคเกษตรของไทยให้พัฒนาก้าวหน้า ส่งเสริมศักยภาพความเป็นผู้นำด้านสินค้าเกษตรของไทย นำเสนอสินค้าใหม่ของกลุ่ม “ปุ๋ยตรามงกุฎ” ภายใต้การดำเนินงานของ “บริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด” พร้อมจัดสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้แทนจำหน่ายในหัวข้อ“เกษตรกรไทยอยู่รอดอย่างไร ในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน” โดยวิทยากรชื่อดัง อ.วีระ ธีระภัทรานนท์

นายประเสริฐ เมฆวัฒนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พรรณธิอร จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด” ขึ้นเมื่อปี 2551 เพื่อดำเนินการจัดหาและผลิตปุ๋ยเคมี ภายใต้ตราสินค้า “ปุ๋ยตรามงกุฎ” ซึ่งมีหลากหลายสูตร เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดตามสภาพดินและพันธุ์พืชต่างๆ ของไทย ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ประกอบด้วย ปุ๋ยปั้นเม็ด (Compound) และแม่ปุ๋ย N, P, K คุณภาพสูง โรงงานปุ๋ยเคมีตรามงกุฎ มีกำลังการผลิต ปีละกว่า 250,000 ตัน และสามารถขยายกำลังการผลิตได้สูงสุดถึงปีละ 1,000,000 ตัน ตั้งอยู่ที่ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บนเนื้อที่ 150 ไร่ อยู่ติดกับท่าเรือขนาดใหญ่ จึงสามารถรองรับการขนถ่ายวัตถุดิบจากต่างประเทศ ที่นำเข้าจากแหล่งผลิตที่ได้มาตรฐาน และสะดวกต่อการขนถ่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ออกสู่ตลาดภายนอก ถือเป็นข้อได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญข้อหนึ่ง

“จากการประเมินสภาพตลาดในปัจจุบันพบว่า ประเทศไทยมีผู้ผลิตปุ๋ยรายใหญ่เพียงไม่กี่รายและยังมีช่องว่างทางการตลาดที่ทำให้เราสามารถเข้ามาได้ แหล่งผลิตของปุ๋ยในโลกนี้ก็มีจำกัด ในขณะที่ความต้องการของการใช้ปุ๋ยสูงขึ้นทุกปีๆ ตามการเพิ่มของความต้องการพืชอาหารรวมทั้งพืชพลังงาน กลุ่มพรรณธิอรของเราเองก็ต้องใช้ปุ๋ยในปริมาณมากอยู่แล้ว ดังนั้นการผลิตของโรงงานเราจึงสนองความต้องการของกลุ่มเราและยังสามารถจำหน่ายให้เกษตรกรทั่วไปได้ด้วย บริษัทของเราได้รับการสนับสนุนจากผู้แทนจำหน่ายปุ๋ยทั่วประเทศ ในการเผยแพร่สินค้าไปสู่เกษตรกรผู้ใช้ โดยที่ผลิตภัณฑ์ที่จะออกสู่ตลาด มีสองลักษณะคือ ปุ๋ยปั้นเม็ด 7 สูตร แบ่งออกเป็น ปุ๋ยปั้นเม็ดสูตรนาข้าว 2 สูตร ปุ๋ยปั้นเม็ดสูตรทั่วไป 5 สูตร แม่ปุ๋ย 4 สูตร แบ่งออกเป็น แม่ปุ๋ยสูตรนาข้าว 1 สูตร แม่ปุ๋ยสูตรทั่วไป 3 สูตร”

ในโอกาสที่บริษัทได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ปุ๋ยตรามงกุฎ อย่างเป็นทางการ บริษัทฯได้เชิญผู้แทนจำหน่ายปุ๋ยทั่วประเทศเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการและเปิดโอกาสให้ชมนิทรรศการตัวอย่างผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งร่วมรายการส่งเสริมการขาย ที่ให้ความรู้ และสิทธิในการสั่งซื้อสินค้าก่อนใคร จากแรงสนับสนุนอย่างเข้มแข็งของผู้แทนจำหน่ายที่มีอยู่ทั่วประเทศและการบริหารงานอย่างมืออาชีพของผู้บริหารของบริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด ส่งผลให้ปุ๋ยตรามงกุฎได้รับการต้อนรับจากตลาดเป็นอย่างดี บริษัทฯ พร้อมที่จะก้าวสู่ธุรกิจปุ๋ยเคมีและ เติบโตควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทย เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปของไทยให้เป็นที่นิยมของตลาดโลกตลอดไป