แสตมป์ชุดประเพณีแห่เทียนพรรษา สลักเสลาแรงศรัทธาแห่งงานบุญอีสาน

ไปรษณีย์ไทยร่วมสืบสานสุดยอดงานบุญอีสาน ประเพณีแห่เทียนพรรษา ศิลปะที่สลักเสลาแสงธรรมศรัทธาของพุทธศาสนิก- ชนลงบนแท่งเทียนต้นใหญ่ โดยภูมิปัญญาท้องถิ่น แสดงให้เห็นถึงการร่วมแรงร่วมใจของชุมชนในการทำกิจกรรมทางพุทธศาสนา เป็นวิถีวัฒนธรรมพื้นบ้านที่สำคัญของชาวอุบลราชธานี โดยไปรษณีย์ไทยนำภาพขบวนเทียนพรรษา ทุ่งศรีเมือง จ.อุบลราชธานี 4 ภาพ อันงดงามยิ่งใหญ่มาบันทึกผ่าน “ตราไปรษณียากรชุดประเพณีไทย” รับช่วงเทศกาลเข้าพรรษา เริ่มวางจำหน่าย 6 ก.ค.นี้ ณ ไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ ราคาดวงละ 3 บาท (4 แบบ) แผ่นชีทที่ระลึกราคา 20 บาท และซองวันแรกจำหน่ายซองละ 22 บาท สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายตลาดตราไปรษณียากร 0 2831 3856 หรือ Call Center โทร.1545

อนึ่ง “ประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา” เป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชนหล่อเทียนต้นใหญ่ ถวายพระภิกษุสงฆ์เพื่อจุดบูชาพระรัตนตรัยได้ตลอด 3 เดือนในช่วงเข้าพรรษา ก่อนนำไปถวายจะจัดเป็นขบวนแห่แหนอย่างสนุกสนาน ริ้วขบวนประกอบด้วยขบวนต้นเทียนหลวงพระราชทาน ขบวนเทียนของคุ้มวัดต่าง ๆ ซึ่งแต่ละขบวนจะประกอบด้วยการแสดงการละเล่น การฟ้อนรำ การบรรเลงดนตรี ในรูปแบบศิลปวัฒนธรรมพื้นเมือง โดยประเพณีแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี เป็นที่เลื่องชื่อโด่งดังสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติมาร่วมชมงานจำนวนมาก