มาม่า สานต่อโครงการ “สร้างศิลป์สื่อรักกับมาม่า”

ดร.เพ็ญนภา ธนสารศิลป์ กรรมการ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์มาม่า กล่าวว่า โครงการประกวดวาดภาพระบายสีวันแม่ “สร้างศิลป์ สื่อรัก กับมาม่า” เป็นโครงการที่ผลิตภัณฑ์มาม่า จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาส ทรงเจริญพระชนมายุครบ 77 พรรษา และยังเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนไทยรำลึกถึงพระคุณมารดาและแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการี พร้อมทั้งสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เยาวชนควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้ใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์

“ทุกปีที่ผ่านมาจะมีเยาวชนจากโรงเรียนในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาสนใจเข้าร่วมประกวดกันอย่างคับคั่ง ซึ่งหัวข้อการประกวดในแต่ละปีจะมีความแตกต่างกันออกไป โดยคณะกรรมการจะแจ้งให้ทราบในวันแข่งขัน จึงถือเป็นความท้าทายความสามารถด้านศิลปะ และกระตุ้นให้เยาวชนได้ใช้จินตนาการสร้างสรรค์ผลงานกันอย่างเต็มที่ และในปีนี้ยังเป็นปีแรกที่ทางโครงการฯ ได้ขอประทานโล่รางวัลจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เพื่อมอบเป็นเกียรติประวัติแก่ผู้ชนะเลิศในการประกวดอีกด้วย” ดร.เพ็ญนภา กล่าว

โดยการประกวดภาพระบายสีวันแม่ “สร้างศิลป์ สื่อรัก กับมาม่า” ปีที่ 16 นี้ จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2552 ที่เอ็มซีซี ฮอลล์ ชั้น 4 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขาบางกะปิ ตั้งแต่เวลา เวลา 08.00 – 16.00 น. แบ่งการประกวดออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 รวมทั้งสิ้นประมาณ 1,500 – 2,000 คน เพื่อร่วมชิงทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 150,000 บาท สำหรับโรงเรียนที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่โทร. 0-2354-3588 ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 24 กรกฎาคม ศกนี้