ฟู้ดเฮาส์ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ากลุ่มธุรกิจด้านสุขภาพ

หลังจากที่ฟู้ดเฮาส์ประสบความสำเร็จในการให้บริการด้านอาหารแก่โรงพยาบาลทั้งสามแห่งของโรงพยาบาลพญาไท และอาคารผู้ป่วยใหม่โรงพยาบาลรามคำแหง บริการด้านอาหารของฟู้ดเฮาส์ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่าง พีซีเอส และเอสแอนด์พี ได้รับการคัดเลือกจากโรงพยาบาลศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็งจุฬาภรณ์ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ให้เป็นผู้บริการจัดหาอาหารแก่ทางโรงพยาบาล

ฟู้ดเฮาส์มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการจัดสรรรายการอาหารที่อร่อย มีประโยชน์ต่อสุขภาพและรายการอาหารที่หลากหลายแก่ผู้ป่วยและโรงอาหารของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล