ทรู มันนี่ ปลื้มรับมอบใบอนุญาตเป็นผู้ให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์อีก 10 ปี

กรุงเทพฯ 28 กรกฎาคม 2552 –บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด โดย นายปิยชาติ รัตน์ประสาทพร ผู้จัดการทั่วไป เป็นผู้แทนรับมอบใบอนุญาตเป็นผู้ให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ จากร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร และประธานกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2551 ซึ่งตราขึ้นเพื่อรักษาความมั่นคงทางการเงินและพาณิชย์ เสริมสร้างความน่าเชื่อถือและยอมรับในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงเพื่อป้องกันความเสียหายต่อสาธารณชน อันเป็นแนวทางเสริมความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ ตอบรับแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจบริการชำระเงินในประเทศไทยที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

ภายใต้ใบอนุญาตจากคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ทรูมันนี่ได้รับอนุญาตผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย อายุ 10 ปี รวมทั้งหมด 3 ประเภทบริการคือ 1. ประเภทบัญชี ค (3) การให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านอุปกรณ์อย่างหนึ่งอย่างใด หรือผ่านทางเครือข่าย 2. ประเภทบัญชี ค (5) การให้บริการรับชำระเงินแทน 3. ประเภทบัญชี ค (6) การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ซื้อสินค้าและ/หรือรับบริการเฉพาะอย่างตามรายการที่กำหนดไว้ล่วงหน้าจากผู้ให้บริการหลายรายโดยไม่จำกัดสถานที่และไม่อยู่ภายใต้ระบบ

การจัดจำหน่ายและการให้บริการเดียวกัน ซึ่งเอื้อให้ทรูมันนี่สามารถประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านมือถือทรูมูฟ ระบบ IVR ระบบ USSD ระบบ Payment Gateway ฯลฯ ทั้งยังสามารถให้บริการรับชำระเงินแทนผ่านจุดรับชำระทรูมันนี่ เอ็กซ์เพรส และให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-money) ใช้ซื้อสินค้าและ/หรือรับบริการ นอกจากนี้ ทรูมันนี่ยังได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้ดำเนินกิจการธุรกิจบัตรเงินสดอิเล็กทรอนิกส์ และจากกรมสรรพากรในการเป็นตัวแทนรับชำระเงิน ลูกค้าทรูมันนี่จึงมั่นใจได้อีกขั้นในการทำธุรกรรมทางการเงิน ที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ครบวงจร ทั้ง เติม จ่าย โอน ถอน ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่