ตลาด ดอท คอม ได้รับอนุญาตเป็นผู้ให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

บริษัท ตลาด ดอท คอม ผู้นำ e-Commerce ครบวงจร ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทบัญชี ค (3) ซึ่งครอบคลุม การให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ผ่านอุปกรณ์อย่างหนึ่งอย่างใด หรือผ่านทางเครือข่าย โดย นายสุธน โรจน์อนุสรณ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด เป็นผู้แทนรับมอบใบอนุญาตจากร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร และประธานกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กับธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2552
ที่ผ่านมา

สำหรับใบอนุญาตการบริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์นี้มีอายุทั้งสิ้น 10 ปี ซึ่งจะมอบให้แก่นิติบุคคลที่ผ่านการพิจารณา จากคณะกรรมการธุรกรรมฯ ในเรื่องของรูปแบบการให้บริการ และคุณสมบัติของผู้ให้บริการ ซึ่งรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ และเงื่อนไขอื่นเพิ่มเติมตามประเภทธุรกิจ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2551 เพื่อรักษาความมั่นคงทางการเงินและป้องกันการเสียหายจากการใช้เทคโนโลยีด้านการเงิน

บริษัท ตลาด ดอท คอม เล็งเห็นความสำคัญ ของ การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-payment) จึงได้นำเสนอบริการ TARADpayซึ่งมีส่วนช่วยให้ผู้ซื้อสินค้าในร้านค้าออนไลน์เกิดความสะดวกสบายในการชำระเงินผ่านช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เครดิตการ์ด, Paypal, Paysbuy และเคาท์เตอร์ เซอร์วิส ซึ่งจะทำให้การชำระค่าสินค้าบริการกลายเป็นเรื่องง่ายดาย และมีมาตรฐานในเรื่องความปลอดภัยอยู่ในระดับสูง จึงทำให้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายสามารถมั่นใจในการใช้บริการได้

สามารถสอบถามข้อมูลบริการเพิ่มเติมได้ที่คุณเสาวลักษณ์ 02-2980999 ต่อ 1160
หรือ เว็บไซต์ www.TARAD.com และ www.TARADpay.com