สัมมนาใหญ่ “ไทยกับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กำหนดจัดงานสัมมนาในหัวข้อ “ไทยกับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC)”ในวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2552 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยงานนี้ ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานสัมมนา และกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ไทยกับการเป็นประชาคมอาเซียน” พร้อมรับฟังเสวนาพิเศษจากในหัวข้อ “โอกาสสู่ทางการค้า การลงทุน ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” จากหน่วยงานภาคธุรกิจชั้นนำของประเทศ อาทิเช่น บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) และบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

และพลาดไม่ได้กับการติดตามรับฟังแนวทางการปรับตัวของธุรกิจภายใต้ข้อตกลงเปิดเสรีทางการค้า (FTA) จากผู้ทรงคุณวุฒิ โดยไม่เสียค่าใช่จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น รับจำนวนจำกัด สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่คุณวรรณา สุขแก้ว หมายเลขโทรศัพท์ 0-2248-7967-8 โทรสาร 0-2248-7969