ทิสโก้รับใบอนุญาตให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

สุทัศน์ เรืองมานะมงคล กรรมการอำนวยการ ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) รับมอบใบอนุญาตการเป็นผู้ให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ตาม พรก.ว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2551 จากร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และประธานกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องจัดเลี้ยง บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) แจ้งวัฒนะ เมื่อเร็ว ๆ นี้