ทีเอ็มบีเอาใจลูกค้าเอสเอ็มอี ไซด์กลาง เพิ่มบริการรับเช็คตามนัด รับเช็คถึงบริษัทลูกค้า เพิ่มความสะดวกและคล่องตัว

ทีเอ็มบี ชูกลยุทธ์เสนอบริการที่ใหม่และแตกต่าง เน้นตอบโจทย์ให้ลูกค้าเข้าถึงบริการได้สะดวกทุกที่ ทุกเวลา ล่าสุดออกทีเอ็มบี บริการรับเช็คตามนัด (TMB Cheque Pick-Up Service) อำนวยความสะดวกในการนำฝากเช็คเข้าบัญชี โดยลูกค้าไม่ต้องเดินทาง ย้ำเป็นแบงก์แรกที่นำบริการนี้มาให้บริการลูกค้าเอสเอ็มอี

นายไตรรงค์ บุตรากาศ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร ลูกค้าธุรกิจ ทีเอ็มบี เปิดเผยว่า จากแนวคิด Make THE Difference “เปลี่ยน…เพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้น” ที่ธนาคารมุ่งมั่นทำความเข้าใจและเข้าถึงความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มให้ได้อย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ให้ตรงกับความต้องการมากที่สุด โดยเฉพาะสำหรับลูกค้าเอสเอ็มอีที่มียอดขาย 50-500 ล้านบาทต่อปี ซึ่งเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ธนาคารให้ความสำคัญ ในฐานะที่คลุกคลีกับลูกค้ากลุ่มนี้มาเป็นระยะเวลานาน ธนาคารทราบดีว่าเรื่องที่ลูกค้าให้ความสำคัญ คือ การขายสินค้าและการรับเงินจากการขายสินค้า ซึ่งปัจจุบันการรับเงินค่าสินค้าด้วยเช็ค ยังคงเป็นวิธีที่ลูกค้าใช้เป็นหลัก สำหรับบริษัทที่มีปริมาณเช็คมากๆ การบริหารเรื่องเช็คถือเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะหมายถึงการบริหารกระแสเงินของบริษัท และในบางครั้งหากไม่สามารถบริหารได้อย่างรัดกุม ก็จะทำให้ต้องสูญเสียเวลาและโอกาสทางธุรกิจไป ทีเอ็มบี บริการรับเช็คตามนัด(TMB Cheque Pick-up Service)จึงออกมาเพื่อช่วยขจัดปัญหาและความยุ่งยากในการบริหารจัดการเช็ค โดยทีเอ็มบีจะส่งเจ้าหน้าที่ไปรับเช็คถึงบริษัทของลูกค้า มาเข้าบัญชีเงินฝากทีเอ็มบี ลูกค้าสามารถกำหนดวันและเวลาในการรับเช็คเพื่อให้สอดคล้องกับระบบการเงินของบริษัทได้ รับเช็คช่วงเช้านำเช็คเข้าบัญชีทันทีในช่วงบ่ายวันเดียวกัน  รับเช็คช่วงบ่ายนำเช็คเข้าบัญชีภายในช่วงเช้าของวันถัดไป ไม่จำกัดมูลค่าหน้าเช็คหรือจำนวนเช็ค (รับเฉพาะเช็ค A/C Payee ทั้งเคลียริ่งและเช็คล่วงหน้า) ลูกค้าไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาธนาคารเองอีกต่อไป สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและไม่มีค่าบริการในการรับเช็ค  โดยทีเอ็มบี เป็นธนาคารแรกที่ให้บริการรับเช็คตามนัดแก่กลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดกลาง ทีเอ็มบี บริการรับเช็คตามนัด (TMB Cheque Pick-Up Service) ครอบคลุมพื้นที่ทุกภาคทั่วประเทศ รวม 27 จังหวัด 93 อำเภอ และมีแผนที่จะขยายพื้นที่ให้บริการออกไปอีกในปี 2558

นายไตรงรงค์กล่าวย้ำว่า ธนาคารมีความมุ่งมั่นที่จะให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการของธนาคารได้อย่างสะดวก ทุกที่ ทุกเวลา  ดังนั้น นี่จึงป็นอีกหนึ่งบริการที่ทำให้ลูกค้าได้เข้าถึงบริการทางการเงินได้สะดวกมากยิ่งขึ้น  สำหรับลูกค้าเอสเอ็มอีที่กำลังเติบโตและมีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น มองว่าการจัดการด้านการเงินที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจก้าวเดินเติบโตได้อย่างมั่นคง ไม่สะดุด ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่สนใจใช้ทีเอ็มบี บริการรับเช็คตามนัด (TMB Cheque Pick-Up Service)  สามารถติดต่อใช้บริการได้ที่ ทีเอ็มบี คอนแท็ค เซ็นเตอร์ 1558