PTT and The Power of Questions

นับเป็นความเคลื่อนไหวอย่างมีชั้นเชิงและน่าจับตาของบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านพลังงาน ‘กลุ่ม ปตท.’ ที่ได้กำหนดกลยุทธ์ใหม่ในการดำเนินธุรกิจ จากการใช้ฐานทรัพยากรเป็นหลัก มาเป็นองค์กรที่ใช้ฐานของ ‘องค์ความรู้’ ในทุกกระบวนการ และมุ่งหวังให้ กลุ่ม ปตท. เติบโตอย่างยั่งยืนและมีส่วนร่วมสร้างสิ่งที่ดีแก่สังคม และเป็นบริษัทพลังงานแห่งชาติที่มีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมรักษาสิ่งแวดล้อม โดยตระหนักว่าทรัพยากรในโลกนั้นมีอยู่อย่างจำกัด ใช้แล้วหมดไป กลุ่ม ปตท. จึงเล็งเห็นว่าการสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัย จะเป็นรากฐานสำคัญที่แข็งแกร่งในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนได้

ปตท.เลือกที่จะถ่ายทอดแนวความคิดอันเฉียบคมนี้ผ่านภาพยนตร์โฆษณาชุด ‘พลังแห่งคำถาม’ ที่กล่าวถึงนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีในปัจจุบัน เริ่มต้นมาจากพลังของการตั้งคำถามในอดีต ทำให้มนุษย์ก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเอง ซึ่งกลุ่มปตท.ก็มีความเชื่อในพลังของการตั้งคำถามที่จะพัฒนาความรู้และสร้างคนรุ่นใหม่สร้างนวัตกรรมนักวิจัยที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน

โดยเนื้อหาของภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้ได้ถูกนำเสนอผ่านเด็กผู้ชายคนหนึ่ง เป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่เชื่อในพลังของการตั้งคำถาม โดยยกตัวอย่างคำถามในอดีต ‘ทำไมมนุษย์ถึงบินไม่ได้’ ที่ทำให้สองพี่น้องตระกูลไรท์ได้ประดิษฐ์เครื่องบินได้สำเร็จเป็นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ.1903 ซึ่งถือเป็นตัวอย่างสำคัญของพลังคำถามที่สามารถขับเคลื่อนมนุษย์ให้ทะยานก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเอง ทำให้ความรู้ของมนุษยชาติก้าวไปไกลสุดขอบจักรวาล ชนิดที่ว่าไม่มีอะไรมาหยุดยั้งไว้ได้ จะเห็นได้ไม่ว่าในยุคสมัยใด การตั้งคำถามและความสงสัยใคร่รู้ ยังคงเป็นพลังในการไขว่คว้าค้นหาคำตอบ นำมาซึ่งความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมไปถึงนวัตกรรมที่ช่วยขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศให้ก้าวไปอย่างไม่หยุดยั้ง

น่าตื่นเต้นว่าหากวันนี้เด็กไทยรุ่นใหม่ จะถามว่า “เป็นไปได้ไหมครับ ถ้าเราจะเดินทางได้เร็วกว่าแสง?” ในอนาคตจะก่อให้เกิดนวัตกรรมเปลี่ยนโลกอะไรบ้าง