เลอซาช่า ร่วม สอศ. พัฒนานักศึกษาอาชีวะให้เป็นช่างผมมืออาชีพ

นายเฉลียว อยู่สีมารักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงกับ นายนอร์แมน กอว์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท คิวรอน จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ตกแต่งทรงผม “เลอซาช่า” เปลี่ยนคุณให้สวยได้ ภายใน 3 นาที เพื่อยกระดับอาชีพเสริมสวยในประเทศไทยให้ทัดเทียมต่างประเทศ โดยจัดการเรียนการสอนผ่านสถานศึกษาอาชีว ศึกษาทั่วประเทศ และให้ครูผู้สอนและนักศึกษาอาชีวะศึกษาได้พัฒนาทักษะ ก้าวทันเทคโนโลยี มีประสบการณ์ในวิชาชีพเสริมสวยอย่างมีมาตรฐาน และมีแนวทางในการประกอบอาชีพอิสระเพื่อเป็นผู้ประกอบการใหม่ ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา เมื่อเร็ว ๆ นี้