รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเยี่ยมบูธ เอไลฟ์ ในงาน คปภ.

นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รับมอบของที่ระลึกจาก ดร.เมธี จันทวิมล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอ๊ดวานซ์ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด หรือ เอไลฟ์ ในโอกาสเยี่ยมชมบูธเอไลฟ์ ในงานสัปดาห์ประกันภัยที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-6 กันยายน 2552 ณ อาคาร 6 อิมแพค เมืองทองธานี