นักท่องเที่ยวโหวตสนามบินสมุยหนึ่งในสิบของโลก

เมื่อเร็ว ๆ นี้ คุณสุมาลี ใช้เทียนทอง (กลาง) ผู้อำนวยการฝ่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์ และคุณทรงกรต ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้จัดการอาวุโส ส่วนสื่อสารองค์กร สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส รับประกาศนียบัตร “Best Airports Worldwide” และ “Best Cabin Service Worldwide” จากการสำรวจความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวทั่วโลกในหัวข้อ “สุดยอด แบรนด์ท่องเที่ยวประจำปี 2552” จากสมาร์ททราเวลเอเชียซึ่งเป็นเว็ปไซต์ท่องเที่ยวชั้นนำของเอเชีย