เสริมสุขคว้า 2 รางวัลมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการต่อสังคม

กรุงเทพฯ – 23 กันยายน 2552 – นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี (ที่สองจากซ้าย) อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม มอบโล่รับรองมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม หรือ CSR-DIW ปีงบประมาณ 2552 ให้กับบริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่เป็นบริษัทเครื่องดื่มที่มีการแสดงความรับผิดชอบและการปฏิบัติตามมาตรฐานของกรมโรงงานอุตสาหกรรมต่อสังคม ตลอดกระบวนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ โดยในปีนี้โรงงานของเสริมสุขได้รับถึงสองรางวัลคือ โรงงานปทุมธานี และ โรงงานชลบุรี โดยมี นายฐิติวุฒิ์ บุลสุข (ซ้ายสุด) ผู้จัดการทั่วไป โรงงาน บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) และ นายประวัติ วีระวานิช (ที่สองจากขวา) ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป โรงงาน บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับมอบ พร้อม ดร. สันติ กนกธนาพร (ขวาสุด) ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ร่วมยินดี