มูลนิธิยุวพัฒน์ ชวนเด็กไทยร่วมประกวดแนวคิดฟื้นวิถีไทย


by admin
29-09-2009 00:00:00

กรุงเทพฯ – 28 กันยายน 2552 – มูลนิธิยุวพัฒน์ ขอเชิญชวนนักเรียน และโรงเรียนทั่วประเทศร่วมส่งโครงการเข้าประกวดในหัวข้อ “คนไทยเท่านั้นที่ทำให้เมืองไทยน่าอยู่” ภายใต้วิถีไทย “มีน้ำใจ ให้อภัย รักสงบ” เพื่อจุดประกายและสานต่อค่านิยมอันดีงามเหล่านี้ให้กับเด็กไทยทุกคน ด้วยการส่งเสริมให้เด็กๆ ร่วมกันคิดหาวิธีการ “ฟื้นวิถีไทย” ที่จะทำให้เมืองไทยกลับมาสงบร่มเย็น มีความสุข น่าอยู่และปรองดองกัน ทั้งนี้ โครงการที่ส่งเข้าประกวดต้องนำเสนอคำอธิบายแนวคิด เป้าหมาย วิธีการปฏิบัติ ซึ่งนักเรียนสามารถทำได้จริง โดยเริ่มต้นจากตนเองและชุมชนคนใกล้ตัว เพื่อเป็นต้นแบบให้ผู้อื่นสามารถนำไปปฎิบัติตามได้ โดยไม่จำกัดเทคนิคหรือประเภทของสื่อที่ใช้ประกอบการนำเสนอรายละเอียดของโครงการ

โครงการ “คนไทยเท่านั้นที่ทำให้เมืองไทยน่าอยู่” ภายใต้วิถีไทย “มีน้ำใจ ให้อภัย รักสงบ” โดยมูลนิธิยุวพัฒน์ เปิดรับใบสมัครพร้อมรายละเอียดโครงการแล้วตั้งแต่วันนี้ – 30 ตุลาคม 2552 โดยจัดการประกวดขึ้นใน 2 ระดับ ได้แก่ ในระดับโรงเรียน โดยโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมเป็นผู้จัดการประกวดภายในโรงเรียน แบ่งตามระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 และในระดับประเทศ โดยคัดเลือกผลงานเข้าร่วมจากโครงการชนะเลิศในระดับโรงเรียน 2 โครงการ ระดับประถมศึกษา 1 ผลงาน และระดับมัธยมศึกษา 1 ผลงาน รวมโรงเรียนละ 2 โครงการ ชิงเงินรางวัล รวม 480,000 บาท เสื้อยืด“คนไทย” พร้อมด้วยประกาศนียบัตร และโล่ประกาศเกียรติคุณ

โรงเรียนที่สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการโดยดาวน์โหลดใบสมัคร พร้อมค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.yuvabadhanafoundation.org หรือติดต่อมูลนิธิยุวพัฒน์ โทรศัพท์ 02-301 1093-6 โทรสาร 02-301 1439 หรืออีเมล ybf1@pfc.premier.co.th

ติดตามทุกข่าวสารได้ผ่านช่องทาง LINE
Add friend ที่ @Positioningmag
เพิ่มเพื่อน

ติดตามผ่านช่องทาง Twitter