บางกอกแอร์เวย์สเพิ่มเที่ยวบินไปภูเก็ต พร้อมเสนอโปรโมชั่น

กรุงเทพฯ / 2 ตุลาคม 2552 – สายการบินบางกอกแอร์เวย์สเพิ่มเที่ยวบินระหว่างกรุงเทพ-ภูเก็ต พร้อมเสนอโปรโมชั่น “Phuket Early Bird & Late Night Flight” เที่ยวบินราคาพิเศษสำหรับเที่ยวบินแรกและเที่ยวบินสุดท้ายเส้นทางไปและกลับ กรุงเทพ-ภูเก็ต โดยสามารถเริ่มจองได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 พฤศจิกายน และใช้เดินทางได้ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคมถึง 15 ธันวาคมนี้

สำหรับราคาเที่ยวเดียวเริ่มต้นที่ 640 บาท ไป-กลับ 1,280 บาท (อัตรานี้ไม่รวมภาษีสนามบิน ค่าธรรมเนียมน้ำมัน และค่าประกันภัยการเดินทาง) โดยเที่ยวบินแรกและเที่ยวบินสุดท้ายจากกรุงเทพฯ ได้แก่ PG271 เวลา 08.10 – 09.35 น. และ PG279 เวลา 20.25 – 21.50 น. ส่วนเที่ยวบินแรกและเที่ยวบินสุดท้ายจากภูเก็ต ได้แก่ PG272 เวลา 10.25 – 11.50 น. และ PG280 เวลา 22.35 – 23.59 น.

ปัจจุบัน สายการบินบางกอกแอร์เวย์สให้บริการเที่ยวบินไป-กลับ เส้นทางกรุงเทพฯ-ภูเก็ต วันละ 4 เที่ยวบิน โดยตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคมเป็นต้นไป จะเพิ่มบริการอีก 1 เที่ยวบินดังนี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่ง กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารหรือศูนย์สำรองที่นั่งของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส โทร. 1771