ทีเอ็นทีจัดการประชุมเศรษฐกิจในเดือนตุลาคม 2552

กรุงเทพฯ, 9 ตุลาคม 2552 – ทีเอ็นที กำหนดจัดการประชุม TNT Economic Forum ในวันที่ 16 ตุลาคม 2552 นี้ สำหรับผู้ประกอบการทั้งจากบริษัท ห้างร้านและองค์กร ตลอดจนประชาชนทั่วไปผู้สนใจในภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลในการรักษาผลกำไรและเสริมสร้างการเติบโตในการประกอบธุรกิจ ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจถดถอยในปัจจุบัน

การประชุมครั้งนี้จะจัดขึ้น ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจากคุณประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง จะมาเป็นผู้ให้ข้อมูลด้านกลยุทธ์เพื่อการสร้างธุรกิจที่เติบโตและมีความยั่งยืนในสภาวะเศรษฐกิจโลกที่กำลังถดถอย ต่อด้วยการสัมมนาเชิงวิชาการภายใต้หัวข้อ ‘การสร้างกลยุทธ์สู่ชัยชนะท่ามกลางวิกฤติเศรษฐกิจในประเทศไทย’ นำโดย ผศ. ดร. อัทธ์ พิศาลวานิช ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์และประธานกลุ่มแห่งคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจอาเซียน มร. ชอง-ชาค บุฟเล็ท ที่ปรึกษาของคณะผู้แทนการค้าแห่งคณะกรรมาธิการยุโรปประจำประเทศไทย และ คุณอลัน มิว กรรมการผู้จัดการใหญ่ แห่งบริษัท ทีเอ็นที เอ็กซเพรส เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จำกัด

“การประชุม TNT Economic Forum ครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อสร้างนัยสำคัญสำหรับบริษัทและองค์กรต่าง ซึ่งมุ่งแสวงหากลยุทธ์เพื่อความสำเร็จในช่วงเวลาหลังสภาวะเศรษฐกิจถดถอย เราจึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจทุกท่าน ร่วมลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมวาระพิเศษครั้งนี้ ซึ่งจะครอบคลุมประเด็นที่หลากหลายสำหรับประชาคมในแวดวงธุรกิจ” กรรมการผู้จัดการใหญ่แห่งทีเอ็นที ประเทศไทย กล่าว

หากต้องการยืนยันการเข้าร่วมประชุมใน TNT Economic Forum 2009 กรุณาติดต่อที่ 02-257-6122-3การสำรองที่นั่งกำหนดตามลำดับการยืนยันเข้าร่วมงาน