สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ร่วมกับทรู มอบรางวัลสุดยอดสารคดีข่าว “สายฟ้าน้อย”

(กรุงเทพฯ 20 ตุลาคม 2552): สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ร่วมกับ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ส่งเสริมความสามารถ นิสิต นักศึกษาสายสื่อสารมวลชน ประกาศสุดยอดผลงานสารคดีเชิงข่าววิทยุ-โทรทัศน์ดีเด่นประจำปี 2552 รับรางวัลโล่เกียรติยศ ใบประกาศเกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 130,000 บาท โดยผลงานจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่อง “กฎหมายกับความเป็นธรรม…แผ่นดินนี้ใครครอง” คว้ารางวัลสุดยอดสารคดีเชิงข่าววิทยุสมัยที่สาม รับโล่เกียรติยศ และเงินรางวัล 25,000 บาท และผลงานจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เรื่อง “สังฆทานคือ…?” รับรางวัลสุดยอดสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์เป็นปีที่สอง รับโล่เกียรติยศ และเงินรางวัล 30,000 บาท จากผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดทั้งหมด 163 ผลงาน แบ่งเป็นสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ 77 เรื่อง และสารคดีเชิงข่าววิทยุ 86 เรื่อง

นายก่อเขต จันทเลิศลักษณ์ (แถวหลัง – ที่ 3 จากซ้าย) นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย นางสาวเสาวนีย์ ลิมมานนท์ (แถวหลัง – ที่ 3 จากขวา) ผู้ช่วยบริหารงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ รับผิดชอบงานซีเอสอาร์ [CSR] และหัวหน้าสายงานสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์การตลาดกลุ่มทรู บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น พร้อมด้วยคณะกรรมการตัดสินสารคดีข่าว “สายฟ้าน้อย” ถ่ายภาพร่วมกับนิสิต นักศึกษาสายสื่อสารมวลชนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่ชนะเลิศการประกวดสารคดีเชิงข่าววิทยุและสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ “สายฟ้าน้อย” ในพิธีมอบรางวัลจัดที่โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์