ทรู เปิดเว็บไซต์คลังความรู้ดิจิทัล www.trueplookpanya.com

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดย นายศุภชัย เจียรวนนท์ (กลาง) กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร นายพิรุณ ไพรีพ่ายฤทธิ์ (ที่ 6 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสายงานบริการมัลติมีเดีย และ นางเนตรชนก  วิภาตะศิลปิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการออนไลน์ เอดดูเคชั่น แมเนจเมนท์ (ที่ 7 จากขวา) ร่วมกัน แถลงข่าวเปิดตัวเว็บไซต์ www.trueplookpanya.com คลังความรู้ดิจิทัลในรูปแบบมัลติมีเดียที่ผสมผสาน ระหว่างสื่อการนำเสนอที่น่าสนใจ พร้อมสาระการเรียนรู้หลากหลายสาขาวิชา ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้แนวใหม่สำหรับเยาวชนไทยทั่วประเทศ สามารถเข้าถึงข้อมูลความรู้และภูมิปัญญาได้อย่างทัดเทียมกัน พร้อมเชิญชวนคณาจารย์ ผู้ปกครอง และเยาวชนไทย เข้าร่วมเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับ เพื่อสร้างสรรค์ แลกเปลี่ยน และแบ่งปันเนื้อหาการเรียนรู้ร่วมกันตลอดเวลา ณ ชั้น 29 อาคารทรู ทาวเวอร์ เมื่อเร็วๆ นี้