‘อินทรีคอนกรีต’ เซ็นสัญญาจัดส่ง คอนกรีตผสมเสร็จ 38,000 ลบ.ม.

‘อินทรีคอนกรีต’ เซ็นสัญญาจัดส่ง คอนกรีตผสมเสร็จ 38,000 ลบ.ม. สร้างศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จ. เชียงใหม่ มูลค่าโครงการกว่า 1,867 ล้านบาท

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) โดย บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด ได้ลงนามในสัญญาขายและจัดส่งคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 38,426 ลูกบาศก์เมตร ให้กับ กิจการร่วมค้า อีเอ็มซีและเพาเวอร์ไลน์ สำหรับโครงการก่อสร้างศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีมูลค่าก่อสร้างกว่า 1,867 ล้านบาท

(บรรยายใต้ภาพ) นาย ฟิลิป อาร์โต้ กรรมการผู้จัดการ บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง (ที่ 3 จากซ้าย)ได้ลงนามในสัญญาอย่างเป็นทางการ โดยมีนายสมศักดิ์ คุปตเมธี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพาเวอร์ไลน์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (ที่ 4 จากซ้าย)ในฐานะผู้แทนกิจการร่วมค้า อีเอ็มซีและเพาเวอร์ไลน์ เป็นผู้ลงนามคู่สัญญา นอกจากนี้ยังมี คุณเชิดศักดิ์ วิทูราภรณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อีเอ็มซี จำกัด(มหาชน) (ที่ 5 จากซ้าย) คุณจันทนา สุขุมานนท์ รองประธานคณะผู้บริหาร (การตลาดและการขาย) ปูนซีเมนต์นครหลวง(ที่ 2 จากซ้าย) และ คุณศิวะ มหาสันทนะ กรรมการผู้จัดการ บจก. นครหลวงคอนกรีต (ที่ 1 จากซ้าย) ให้เกียรติร่วมงาน

มร. อาร์โต้ กล่าวในพิธีลงนาม “ผมภูมิใจมาก ที่ปูนอินทรีได้รับเลือกเป็นผู้สนับสนุนคอนกรีตผสมเสร็จแต่เพียงรายเดียว ให้กับโครงการศูนย์ประชุมนานาชาติจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นโครงการที่นับได้ว่าโดดเด่นที่สุดในภาคเหนือ” “ในฐานะที่เป็นองค์กรที่สามารถสนองตอบทุกความต้องการด้านปูนซีเมนต์และคอนกรีตอย่างมีประสิทธิภาพตลอด 40 ปีที่ผ่านมา และด้วยการสนับสนุนจาก โฮลซิม หนึ่งในผู้ผลิตปูนซีเมนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ทำให้มีความมั่นใจและยืนยันได้ว่า เราจะสามารถให้บริการจัดส่งที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพแบบมืออาชีพให้โครงการก่อสร้างนี้ได้อย่างแน่นอน”

พิธีลงนามในสัญญาขายและจัดส่งคอนกรีตผสมเสร็จ ได้จัดขึ้นที่สำนักงานใหญ่บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก ทั้งนี้ บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) ได้จับมือกับบริษัท เพาเวอร์ไลน์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) เพื่อก่อตั้งกิจการร่วมค้า อีเอ็มซีและเพาเวอร์ไลน์ขึ้นเมื่อเดือนกันยายน 2552 โครงการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดเชียงใหม่ มีมูลค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 1,867 ล้านบาท โดยเป็นงบประมาณจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อใช้เป็นศูนย์การประชุม และช่วยส่งเสริมและพัฒนาสินค้าจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตภาคเหนือ โดยคาดว่าโครงการนี้จะแล้วเสร็จในเดือนกันยายน ปี 2554

โครงการก่อสร้างศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาและกระจายสินค้าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ใช้ปริมาณคอนกรีตผสมเสร็จสูงถึง 38,426 ลูกบาศก์เมตร โดยบริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการจัดส่งคอนกรีตผสมเสร็จ ซึ่งก่อสร้างโดยงกิจการร่วมค้า อีเอ็มซีและเพาเวอร์ไลน์ โดยพื้นที่หลักที่ บริษัทฯ รับผิดชอบ คือ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ อาคาร SME และสาธารณูปโภคส่วนกลางทางบริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด ได้จัดให้มีหน่วยผลิตคอนกรีตผสมเสร็จประจำโครงการ (On-site plant) มีความสามารถผลิตได้ 60 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง