เอไอเอส จับมือ ฟอร์ต แทรคกิ้ง เปิดตัว “Smart Tracking Plus”

เอไอเอส โดย เอไอเอส สมาร์ท โซลูชั่น ร่วมกับ บริษัท ฟอร์ต แทรคกิ้ง ซิสเต็ม จำกัด (มหาชน) พัฒนาบริการ “Smart Tracking Plus” ระบบติดตามยานพาหนะด้วยเครือข่ายการสื่อสารไร้สายจากเอไอเอสที่ครอบคลุมสูงสุดทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้ประกอบการในหลากหลายอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจค้าปลีก, ธุรกิจพลังงาน และ ธุรกิจด้านความปลอดภัย หรือ ธุรกิจตั้งแต่ SMEs ไปจนธุรกิจขนาดใหญ่ สามารถบริหารจัดการ วางแผนการขนส่งให้เป็นระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย โดยสามารถแสดงให้เห็นถึงสถานะเครื่องยนต์ และน้ำมันในถังเชื้อเพลิงแบบ Real Time ทำให้ผู้ประกอบการสามารถคำนวณอัตราการใช้น้ำมันที่สัมพันธ์กับระยะทางได้โดยไม่ต้องสำรองน้ำมัน รวมทั้งสามารถตรวจสอบการลักลอบขโมยน้ำมัน, การนำรถออกนอกเส้นทาง, การจอดรถยนต์ไว้เป็นเวลานานๆ ได้

ด้านการบริหารเวลา สามารถจัดแผนการเดินรถและลดปัญหาการใช้เส้นทางซับซ้อน ทำให้การขนส่งหรือให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว สร้างความพึงพอใจในการให้บริการ

ด้านความปลอดภัยและสร้างวินัยให้ผู้ขับขี่ โดยสามารถควบคุมอัตราความเร็วในการขับรถที่จะส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุ โดยระบบจะมีฟังค์ชั่นการตั้งเตือน (Alarm) ในกรณีรถเข้า ออกจากพื้นที่ที่กำหนด, กรณีรถออกนอกเส้นทาง, กรณีขับรถเร็วเกินกว่าความเร็วที่กำหนดเอาไว้, กรณีรถใกล้ถึงที่หมาย (สถานีขนส่งปลายทาง) โดยระบบจะแจ้งเป็นเสียงเตือนภายในรถ รวมทั้งกรณีพนักงานขับรถแจ้งเหตุฉุกเฉิน โดยการกดปุ่มฉุกเฉินที่ ทำการติดตั้งไว้ภายในรถได้

นอกจากนี้บริการ “Smart Tracking Plus” ยังสามารถช่วยให้ผู้ประกอบการบริหารงานและปรับปรุงประสิทธิภาพในส่วนของการขนส่งให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นไปอีกด้วย สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ AIS CORPORATE CALL CENTER 1149