ไออาร์พีซี ปฏิรูประบบ ซื้อ – ขาย ออนไลน์ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและปิโตรเลียมสำเร็จเป็นเจ้าแรกในอาเซียน

ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ผู้นำในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและการกลั่นครบวงจรเปิดเผยว่า “บริษัทฯเริ่มใช้งานระบบ “IRON” (IRPC Oil On Net) ซึ่งเป็นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เชื่อมโยงเครือข่ายการทำธุรกรรมบนอินเตอร์เน็ต สามารถใช้งานได้ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ พีซี PC (Personal Computer) และคอมพิวเตอร์แบบพกพา PDA (Personal Digital Assistant) เข้ามาพัฒนาระบบการซื้อ-ขาย เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ และเพิ่มส่วนแบ่งในตลาดปิโตรเลียม ที่คาดว่าจะทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นอีก 5 – 7 เปอร์เซนต์ เมื่อเทียบกับปี 2552 ที่ผ่านมา

ดร.ไพรินทร์ กล่าวว่า “บริษัทฯได้พัฒนาระบบ “IRON” หรือ IRPC Oil On Net ขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการทำธุรกรรมกับบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อนและไม่จำเป็น เพิ่มความรวดเร็วในการจัดเตรียมเอกสาร ลดความผิดพลาดของข้อมูล เพิ่มช่องทางและเวลาในการติดต่อสื่อสารได้ตลอด 24 ชั่วโมง และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานได้ถึง 25 ล้านบาท/ปี

นอกจากนี้ ลูกค้ายังสามารถวางแผนการเตรียมรับสินค้าที่สั่งซื้อได้อย่างแม่นยำและเหมาะสมกับสถานการณ์ และเลือกช่องทางการชำระเงินผ่านระบบอิเลกทรอนิกส์จากบัญชีของลูกค้าเอง หรือขอสินเชื่อจากธนาคารผ่านระบบ ON LINE BANKING จากธนาคารกสิกรไทย และธนาคารทหารไทย ผ่านระบบ e – Payment หรือ e – Finance ซึ่งการพัฒนาระบบดังกล่าวเป็นหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ที่จะก้าวสู่การเป็น “บริษัทปิโตรเคมีชั้นนำครบวงจรของเอเชียในปี 2557” โดยการพัฒนาระบบบริหารจัดการรูปแบบใหม่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและรองรับการดำเนินธุรกิจปิโตรเลียมและ ปิโตรเคมีของบริษัทฯ

ดร.ไพรินทร์ กล่าวต่อไปว่า “บริษัทฯได้เร่งพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก โดยคาดว่าภายในไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ บริษัทฯจะสามารถพัฒนาระบบ IRON “IRPC Oil On Net” ให้ขยายฐานไปยังลูกค้าต่างประเทศ ซึ่งจะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าของบริษัทฯ มากขึ้น” ดร.ไพรินทร์กล่าว