สายการบินบางกอกแอร์เวย์สจัดโปรโมชั่นพิเศษ “LET’s GO”

กรุงเทพฯ / เมื่อเร็ว ๆ นี้ สายการบินบางกอกแอร์เวย์สร่วมกับบางกอกแทรเวลคลับ จัดโปรโมชั่น “LET’s GO” บัตรโดยสารเครื่องบินไปกลับพร้อมที่พัก 3 วัน 2 คืน สำหรับเส้นทางในประเทศได้แก่เชียงใหม่ ภูเก็ต สมุย ตราด (เกาะช้าง) และเส้นทางต่างประเทศได้แก่ ย่างกุ้ง หลวงพระบาง และเสียมราฐ

โปรโมชั่น “LET’s GO” สำหรับเส้นทางกรุงเทพ-เชียงใหม่ ราคาเริ่มต้นที่ 6,900 บาทต่อท่าน กรุงเทพ-ภูเก็ต ราคาเริ่มต้นที่ 7,700 บาทต่อท่าน กรุงเทพ-สมุย ราคาเริ่มต้นที่ 9,600 บาทต่อท่าน กรุงเทพ-ตราด ราคาเริ่มต้นที่ 8,200 บาทต่อท่าน โดยเดินทางได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2553 ส่วนเส้นทางกรุงเทพ-ย่างกุ้ง ราคาเริ่มต้นที่ 9,100 บาทต่อท่าน กรุงเทพ-หลวงพระบาง ราคาเริ่มต้นที่ 12,800 บาทต่อท่าน และกรุงเทพ-เสียมราฐราคาเริ่มต้นที่ 12,500 บาทต่อท่าน (เส้นทางย่างกุ้ง หลวงพระบาง เดินทางได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2553 เส้นทางเสียมราฐ เดินทางได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2553) ราคานี้รวมบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับโดยสารสายการบินบางกอกแอร์เวย์สและที่พักพร้อมอาหารเช้า 3 วัน 2 คืน และค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการท่องเที่ยว และอื่น ๆ ตามที่กำหนดในแต่ละเส้นทาง

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่บางกอกแทรเวลคลับ โทร 02-270-6699 กด 3 หรือที่ www.bangkoktravelclub.co.th