เด็มโก้เซ็นสัญญางานสร้างสถานีไฟฟ้า

นางประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ (ที่ 4 จากขวา) ประธานกรรมการ บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) และนายสุวิทย์ สมานโสตถิวงศ์ (ที่ 5 จากซ้าย) รองผู้ว่าการบริหารโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพร้อมด้วยผู้บริหารทั้ง 2 ฝ่าย ร่วมพิธีลงนาม เซ็นสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า 3 แห่ง มูลค่าโครงการรวม 414.45 ล้านบาท