โอมานเปลี่ยนโดเมนเนมเว็บไซต์ใหม่ www.omanair.com

สายการบิน โอมาน แอร์ (Oman Air) สายการบินประจำชาติแห่ง รัฐสุลต่านโอมาน ได้ทำการปรับเปลี่ยนโดเมนเนมชื่อเว็บไซต์ใหม่จากเดิม www.omanair.aero เป็น www.omanair.com เพื่อความสะดวกสบายของผู้โดยสาร และผู้ที่ต้องการหาข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางไปกับสายการบินโอมาน แอร์

พร้อมกันนี้เว็บไซต์โอมาน แอร์ ยังได้ทำการปรับโฉมให้มีความทันสมัยมากขึ้น เพื่อการใช้งานที่สะดวกสบายของลูกค้า โดยภายในเว็บไซต์มีรายละเอียดของตารางเที่ยวบิน ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเดินทาง แพคเกจท่องเที่ยวราคาพิเศษ การจองตั๋วเครื่องบินในระบบออนไลน์ การจองรถไว้สำหรับเดินทาง รวมทั้งข้อมูลข่าวสารของสายการบิน โอมาน แอร์ ด้วย

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับการเดินทางไปกับสายการบิน โอมาน แอร์ คลิกไปที่ www.omanair.com