ภาพยนตร์โฆษณา เอไอเอส ชุด “ขอแม่ไปเที่ยว” (45 Sec)

PRODUCT: AIS

CLIENT: Advanced Info Service Plc.

ADVERTISING AGENCY: Matchbox Co., Ltd.

CREATIVE DIRECTOR: วินัย งามผาติพงศ์

ART DIRECTOR: ไกรจิตร เจริญพานิช/ ศานิต เอชอี

COPY WRITER: ไกรจิตร เจริญพานิช

PRODUCER: เจนจิรา กองจำปา

CLIENT SERVICE: วไลพร พรพัฒนาธนกุล

PRODUCTION HOUSE: Mucky Muck

AIRING DATE: Jan. 19,2010

Advertising Objectives
• เพื่อตอกย้ำ Brand leadership ของเอไอเอส
• เพื่อเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์ กับกลุ่มเป้าหมาย

Target Group
คนไทยทั่วไป
อายุ 18-35 ปี / ทั่วประเทศ

Creative Concept
เพราะเอไอเอส คือความมั่นใจในการสื่อสารที่ทุกคนยอมรับจึงถูกใช้เป็นสิ่งที่เชื่อมโยงความผูกพัน ความห่วงใยระหว่างแม่ลูก
ที่ต่างไว้ใจในเอไอเอส ตลอดมา

Key Message
เอไอเอส เครือข่ายที่คุณมั่นใจมากว่า 20 ปีและไม่ว่าเทคโนโลยีจะเปลี่ยนแปลงเป็นเช่นไร เครือข่ายของวันพรุ่งนี้ ต้องดีกว่าวันนี้

Related News :
เอไอเอส ประกาศวิสัยทัศน์อุตสาหกรรมสื่อสารโทรคมนาคมไทยปี 2010