ยินดีกับผู้สำเร็จหลักสูตรแฟรนไชส์จากศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์

นายสิทธิพร สุวรรณสุต ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง ร่วมแสดงความยินดีและมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้จัดการสาขาและพนักงานจากสาขาเชียงใหม่ พิษณุโลก และหัวหิน ที่เข้าร่วมฝึกอบรมในหลักสูตรแฟรนไชส์ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ โดยใช้เวลาการฝึกอบรมกว่า 200 ชั่วโมง เพื่อเป็นการยืนยันถึงคุณภาพการสร้างบ้านและการให้บริการลูกค้าในมาตรฐานเดียวกันทุกสาขา ตอกย้ำความเป็นผู้นำในธุรกิจรับสร้างบ้านในรูปแบบแฟรนไชส์รายแรกของประเทศไทย ที่มีการบริหารงานอย่างเป็นระบบ และก้าวไปสู่ความสำเร็จพร้อมๆ กับผู้ลงทุน การฝึกอบรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สำนักงานใหญ่ ถ.รังสิต-นครนายก เมื่อเร็วๆ นี้