เช็คอีเมล์ เล่นเฟสบุค ส่งทวิตเตอร์ได้ บนเครื่องบินโอมานแอร์ แอร์บัส A330


04-02-2010 00:00:00

สายการบินโอมาน สายการบินแห่งรัฐสุลต่านโอมาน เปิดให้บริการด้านการติดต่อทั้งทางโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต ผู้โดยสารสามารถใช้บริการโทรศัพท์มือถือ เช็คอีเมล์ หรือบริการทางอินเตอร์เน็ตอื่นๆ เช่น facebook, twitter ได้ขณะเดินทางไปกับโอมานแอร์ ในทุกเที่ยวบินของ แอร์บัส A330 และคาดว่าจะให้บริการได้ในทุกเส้นทางประมาณกลางปี 2010 พร้อมที่นั่งที่ปรับรูปโฉมใหม่ขนาดพื้นที่นั่งกว้างขึ้นเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายแก่ผู้โดยสารทุกท่าน

เครื่องบินแอร์บัส A330 ของโอมาน แอร์ เลือกใช้ระบบ SBB platform ที่สามารถตอบสนองความต้องการใช้โทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี ซึ่งได้รับการรับรองจากผู้โดยสารที่ได้ลองใช้บริการแล้วว่า ทำให้การติดต่อสื่อสารและการทำงานเป็นไปได้อย่างราบรื่นและได้รับแจ้งข่าวสารอย่างทันท่วงที นอกจากนี้สายการบินโอมาน แอร์ ยังได้เสริมระบบ SBB connectivity เพื่อรองรับการบริการด้านความบันเทิงบนเครื่องบิน (IEF in-flight entertainment) ซึ่งนำเสนอการถ่ายทอดสดรายการโทรทัศน์ถึง สี่ช่องสัญญาณด้วยกัน ทั้งยังมีอุปกรณ์เพื่อความบันเทิงไว้เพื่อรองรับ ทั้งเต้ารับ USB และเต้ารับสัญญาณเครื่องเล่น iPod ระบบรองรับความบันเทิงแบบครบสมบูรณ์แบบนี้มีพร้อมให้บริการในชั้นที่นั่งทั้งในชั้นเฟิร์สคลาส ชั้นธุรกิจและชั้นประหยัด เพื่อความสะดวกสบายทั้งระบบการสื่อสาร ความบันเทิง และ พื้นที่ที่กว้างขวาง