เอสซีจี เคมิคอลส์ ยื่นจดสิทธิบัตรระหว่างประเทศ ผ่านระบบ PCT

นายชลณัฐ ญาณารณพ (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เคมิคอลส์ ยื่นจดสิทธิบัตรผ่านระบบ PCT (ระบบสนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตรระหว่างประเทศ) รายแรกของไทยในธุรกิจเคมีภัณฑ์ โดยมีนางปัจฉิมา ธนสันติ (ที่ 4 จากซ้าย) อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา รับคำยื่นจดสิทธิบัตร ส่งผลให้ เอสซีจี เคมิคอลส์ สามารถขอรับสิทธิบัตรและปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศต่าง ๆ ที่เป็นภาคี PCT จำนวน 142 ประเทศทั่วโลกได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น