‘กรุงศรี ออโต้’ ใช้กลยุทธ์ “Smart Growth” สร้างความเติบโต


by admin
23-02-2010 00:00:00

กรุงเทพฯ – กรุงศรี ออโต้ ผู้นำสินเชื่อยานยนต์ครบวงจร ตั้งเป้าสิ้นปี 2553 มียอดสินเชื่อรวมสูงกว่า 100,000 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 7% โดยใช้กลยุทธ์ “Smart Growth” ตอกย้ำแบรนด์ ‘กรุงศรี ออโต้’ พร้อมขยายทุกช่องทางการขายและเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ เน้นเข้าถึงผู้บริโภคทุกเซ็กเมนท์

นายไพโรจน์ ชื่นครุฑ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) หรือ กรุงศรี ออโต้ เปิดเผยถึงทิศทางการดำเนินงานในปี 2553 ว่า ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่คาดว่าจะมีการขยายตัวในทิศทางบวกและส่งผลให้อัตราการจำหน่ายรถยนต์เพิ่มมากขึ้นนั้น กรุงศรี ออโต้ ได้ตั้งเป้าการเติบโตของยอดสินเชื่อยานยนต์เพิ่มขึ้น 7% โดยจะมียอดสินเชื่อรวมสูงกว่า 100,000 ล้านบาท และมีจำนวนลูกค้ารวมทั้งสิ้นกว่า 6 แสนราย โดยจะมีฐานลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นกว่า 250,000 ราย กรุงศรี ออโต้ จะใช้กลยุทธ์ “SMART GROWTH” เป็นตัวขับเคลื่อนในการดำเนินธุรกิจเพื่อบรรลุเป้าหมาย ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ คือ

1) การเสริมความแข็งแกร่งแบรนด์ "กรุงศรี ออโต้" ผู้นำบริการสินเชื่อยานยนต์ครบวงจร และตอกย้ำแบรนด์ผลิตภัณฑ์หลักทั้ง “กรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช” สินเชื่อเพื่อคนมีรถ “กรุงศรี ยูสด์ คาร์” สินเชื่อรถใช้แล้ว และ “กรุงศรี แคช ทู คาร์” สินเชื่อเพื่อรถบ้าน

2) การขยายช่องทางการให้บริการให้มากขึ้น ทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพของช่องทางการขายในปัจจุบัน และการเปิดช่องทางใหม่ๆ ที่มีศักยภาพ โดยร่วมกับพันธมิตรปัจจุบันและพันธมิตรใหม่

3) การสร้างความแตกต่างด้วยการเปิดตัวผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ที่มีความหลากหลายและตอบทุกความต้องการ ด้านสินเชื่อยานยนต์ของผู้บริโภค ตอกย้ำการเป็นผู้กำหนดทิศทางตลาด (Market Shaper) ของกรุงศรี ออโต้

4) การมุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) โดยเน้นที่ความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ ทั้งการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าและการดำเนินการในด้านต่างๆ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดยการนำเทคโนโลยีและการวิจัยที่เกี่ยวข้องมาช่วยเพิ่มศักยภาพในการให้บริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

โดยการดำเนินกลยุทธ์ “SMART GROWTH” ดังกล่าว จะปฏิบัติตามนโยบายการให้บริการสินเชื่ออย่างรับผิดชอบ (Responsible Lending) ซึ่งเป็นนโยบายของกรุงศรี ออโต้ ภายใต้หลักการเติบโตอย่างยั่งยืน และเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบต่อสังคม

นายไพโรจน์กล่าวต่อไปว่า สำหรับตลาดยานยนต์ในปี 2553 คาดว่าจะมีการขยายตัวขึ้น กรุงศรี ออโต้ จึงมุ่งเน้นการให้สินเชื่อและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายที่สอดคล้องกับภาวะการเติบโตของตลาดดังกล่าว รวมทั้งการส่งเสริมการให้บริการผ่านสาขาของกรุงศรี ออโต้ 34 แห่งในทุกภูมิภาค เครือข่ายสาขาของธนาคารกรุงศรีอยุธยา 576 แห่งทั่วประเทศ รวมถึงช่องทางผ่านตัวแทนขายกว่า 1,400 ราย บริการออนไลน์ (www.krungsriauto.com) และกรุงศรี ออโต้ คอลเซ็นเตอร์ 0-2740-7400 เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายแก่ลูกค้าในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการของกรุงศรี ออโต้ ทั้งหมด

สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2552 แม้ว่ากรุงศรี ออโต้ เผชิญกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยและมีความไม่แน่นอนสูงอันส่งผลให้ตลาดยานยนต์มีการเติบโตโดยเฉลี่ยติดลบ แต่กรุงศรี ออโต้ ก็ยังสามารถดำเนินธุรกิจเติบโต โดยมียอดสินเชื่อรวมทั้งสิ้น 98,903 ล้านบาท หรือมีอัตราการเติบโตขึ้น 1% ซึ่งเป็นผลจากการมุ่งขยายธุรกิจที่ยังมีศักยภาพในการเติบโต การบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ และการยกระดับกระบวนการให้บริการที่เป็นเลิศ ตลอดจนปี 2552 เป็นปีแรกที่มีการเพิ่มช่องทางการขายอย่างเป็นระบบ เช่น การให้บริการผ่านเครือข่ายสาขาของธนาคารกรุงศรีอยุธยา การมีทีมขายที่มีความชำนาญ รวมถึงบริการผ่านเครือข่ายดีลเลอร์ที่แข็งแกร่งทั่วประเทศ ด้วยศักยภาพทางธุรกิจและทีมงานทำให้กรุงศรี ออโต้ สามารถเข้าถึงและให้บริการแก่ลูกค้าได้ครอบคลุมทั่วไทย กรุงศรี ออโต้ จึงได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้า และส่งผลให้มีผลประกอบการเป็นไปตามเป้าหมาย

ติดตามทุกข่าวสารได้ผ่านช่องทาง LINE
Add friend ที่ @Positioningmag
เพิ่มเพื่อน

ติดตามผ่านช่องทาง Twitter