สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ร่วมกับ สสว. ค้นหา นักออกแบบรุ่นใหม่ ชิงรางวัลเงินสดกว่า 100,000 บาท


24-02-2010 00:00:00

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ขอเชิญ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และนักออกแบบเสื้อผ้ามือใหม่ ร่วมส่งผลงานการประกวดออกแบบเสื้อผ้าเด็ก Kidswear Design Contest 2010 “ในโครงการพัฒนานักออกแบบเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่มสู่ตลาดค้าส่ง” ภายใต้แนวคิด “คุณค่าแห่งความห่วงใย (Emotional Value)” ชิงรางวัลเงินสดร่วม 100,000 บาท พร้อมผลิตสินค้าต้นแบบสู่ตลาดค้าส่ง

สนใจสามารถสมัครร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 นี้ สอบถาม และสมัครได้ที่ศูนย์สร้างสรรค์องค์ความรู้แฟชั่น สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ซอยตรีมิตร ถ.พระราม4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0 2713 5492-9 ต่อ 400, 711, 735 โทรสาร 0 2712-4532 หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.thaitextile.org