รพ. บำรุงราษฎร์ จัดเดินเพื่อสุขภาพครั้งใหญ่

มร. แมค แบนเนอร์ (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการด้านบริหาร และ นพ. มนตรี ลักษณ์สุวงศ์ (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการแพทย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมเดินเพื่อสุขภาพ ณ สวนลุมพินี เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้กับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน โดยแบ่งกิจกรรมความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพในเรื่องต่าง ๆ ออกเป็น 8 ฐาน พร้อมรับการตรวจสุขภาพเบื้องต้น อาทิ การวัดความดันโลหิต วัดระดับน้ำตาลในเลือด วัดดัชนีมวลกาย วัดความหนาแน่นของมวลกระดูก และการรับความรู้จากแพทย์ เรื่อง “รู้จักโรคเรื้อรังที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ”