ประกาศผลการประกวด Kidswear Design Contest

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จัดประกาศผลผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ การประกวด Kidswear Design Contest ภายใต้หัวข้อ “คุณค่าแห่งความห่วงใย” เป็นการยกระดับผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่มของไทยเข้าสู่ตลาดค้าส่ง เพื่อชิงชัยความเป็นหนึ่งของสุดยอดนักออกแบบรุ่นใหม่ ซึ่งกำหนดจะจัดขึ้นวันที่ 31 มีนาคม 2553 ณ ลานเอเที่ยม 2 ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์