TVC : เว็บไซต์ Dek-D.com ชุด “โรงเรียนที่คิดถึง”

AD Title : โรงเรียนที่คิดถึง

Length : 1.10 sec.

ที่มา :
ต้องการสื่อให้เห็นถึงความสำคัญของโรงเรียน ที่ไม่ใช่เพียงแค่สถานที่ที่ให้ความรู้เท่านั้น แต่เปรียบเสมือนสถานที่อบรม ขัดเกลา ฝึกฝน ด้วยองค์ประกอบต่างๆ ทั้งสถานที่ ครู และเพื่อน ช่วยหล่อหลอมให้นักเรียนคนหนึ่งให้เป็นเด็กดี และเติบโตเป็นคนดีของสังคมต่อไปในวันข้างหน้า

การนำเสนอ :
เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนักศึกษาชายคนหนึ่งที่นัดกลุ่มเพื่อน กลับไปเยี่ยมโรงเรียนเก่าหลังจบการศึกษามาเป็นเวลา 3 ปี แต่เขาจงใจมาถึงก่อนเวลา เพื่อที่ได้เดินสำรวจตรวจตราร่องรอยอดีตของตัวเอง เขาได้เดินไปตามหลายสถานที่ที่เคยผูกพัน นึกถึงคุณครูที่เคยเคี่ยวเข็ญขัดเกลาเขาด้วยความรักและเป็นห่วง และซาบซึ้งในมิตรภาพของเพื่อนๆ ด้วยมุมมองที่ต่างไปจากอดีต พร้อมกับความรู้สึกสำนึกในความสำคัญของโรงเรียน

ผู้จัดทำ :
ทีมงานเว็บไซต์เด็กดีดอทคอม