“วีจีไอ” ฉลอง 10 ปี ความสำเร็จบนเวทีผู้นำสื่อ

นายมารุต อรรถไกรวัลวที ประธานกรรมการบริหาร บริษัท วีจีไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ดำเนินธุรกิจด้านการบริหารสื่อโฆษณาบนรถไฟฟ้าบีทีเอส จัดงานฉลองครบรอบ 10 ปีแห่งความเร็จ ในงาน “VGI 10th Anniversary Party : TEN In Vogue” โดยมี คุณคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (คนแรก จากซ้าย), Mr.Lo Yun Sum (คนแรก จากขวา), คุณกวิน กาญจนพาสน์ (คนที่ 2 จากขวา) กรรมการบริษัทฯ ร่วมประกาศประกาศวิสัยทัศน์ก้าวต่อไปของ VGI ณ World Ballroom Centara Grand Hotel ชั้น 23 @ Central World