Central World Runway to Realway Spring-Summer 2007

ผู้ออกแบบ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ( บริษัทพีอาร์ : พับลิค ฮิต)
รายละเอียด บัตรเชิญในรูปแบบตั๋วเครื่องบิน 3 ใบ ผนึกมาในซองสีดำ เปิดมาเห็นข้างในเป็นสีแดง พร้อมกับการเชิญชวนให้ไปร่วมงาน Runway to Realway ที่เซ็นทรัล เวิลด์ ในวันที่ 9-11 มีนาคม 2550
คอนเซ็ปต์ ทำบัตรเชิญเหมือนตั๋วเครื่องบินโดยสาร ร่อนตารางบินมาให้ถึง 3 วัน เพื่อเป็นบัตรเข้างานแฟชั่นโชว์ดังกล่าว