ไทยฮอนด้าครองตำแหน่งสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ


by admin
13-07-2010 00:00:00

จากรูป: นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เยี่ยมชมบูธฮอนด้าและทดสอบอุปกรณ์ฝึกหัด
การขับขี่เสมือนจริง ที่บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด นำมาจัดแสดงภายในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 24

บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด โดยนายประกิจ ชุณหชา กรรมการบริหาร รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ จากนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติครั้งที่ 24 ประจำปี 2553 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 ณ ศูนย์การประชุมไบเทค บางนา

บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด โรงงานผลิตรถจักรยานยนต์ และเครื่องยนต์อเนกประสงค์ฮอนด้าเป็นสถานประกอบการเดียวในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลนี้ต่อเนื่องนานสูงสุดเป็นปีที่ 15 โดยในปี 2552 มีค่า IFR (อัตราความถี่การบาดเจ็บ) เท่ากับ 0.88 ราย/ล้านชั่วโมง อีกทั้งเป็นสถานประกอบการแห่งแรกในประเทศไทยที่ดำเนินงานตามระบบการจัดการความปลอดภัย และอาชีวอนามัย ILO-OSH 2001 จากการดำเนินนโยบายและกิจกรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอย่างต่อเนื่อง บริษัทไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด สามารถสร้างสถิติลดอุบัติเหตุระหว่างการทำงานเป็นศูนย์ได้ถึง 42 ล้านชั่วโมงการทำงาน นับเป็นสิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นว่าฮอนด้าได้ให้ความสำคัญในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอย่างจริงจังเสมอมา

ติดตามทุกข่าวสารได้ผ่านช่องทาง LINE
Add friend ที่ @Positioningmag
เพิ่มเพื่อน

ติดตามผ่านช่องทาง Twitter