Logistics Model Award 2010

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการส่งออกสินค้าและบริการไทย เข้าประกวดเพื่อรับรางวัล Logistics Model Award 2010 โดยในปีนี้ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4รางวัลนี้นับเป็นการการันตีถึง “การเป็นต้นแบบโลจิสติกส์” ของผู้ประกอบการ อีกทั้งยังเป็นใบเบิกทางในการดำเนินธุรกิจที่มีคุณภาพเทียบเท่าระดับสากล นับเป็นการสร้างความตื่นตัวด้านการพัฒนาโลจิสติกส์ และซัพพลายเชนแก่กลุ่มผู้ประกอบการส่งออกกลุ่มสินค้าต่างๆ และธุรกิจบริการโลจิสติกส์ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ผู้ประกอบการฯ ที่สนใจสามารถเข้าชมรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.depthai.go.th และ www.tradelogistics.go.th

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานโลจิสติกส์การค้า กรมส่งเสริมการส่งออก 44/100 ถนน นนทบุรี 1 อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 02-507-8423 หรือติดต่อ call center: 086-272-0325ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 สิงหาคม 2553 เท่านั้น