ศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ …จุดเดียว ทันใจ ส่งออกไทย ก้าวไกลทั่วโลก

ศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ กรมส่งเสริมการส่งออก ขอเชิญผู้ประกอบการและผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรม “ศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ…จุดเดียว ทันใจ ส่งออกไทย ก้าวไกลทั่วโลก” โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนและกฎระเบียบใหม่ๆ รวมถึงระบบการพัฒนาเครือข่ายในการขอใบรับรองและใบอนุญาตของหน่วยงานร่วมในศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ นอกจากนี้ยังจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการส่งออกและขั้นตอนในการส่งออก โดยวันที่ 17-18 สิงหาคม จัดที่ โรงแรมวังใต้ จ.สุราษฎร์ธานี วันที่ 24-25 สิงหาคม จัดที่โรงแรมหาดใหญ่ พาราไดส์ แอนด์รีสอร์ท จ.สงขลา วันที่ 1-2 กันยายน จัดที่กรมส่งเสริมการส่งออก รัชดา วันที่ 7-8 กันยายน จัดที่โรงแรมรอยัล แม่โขง จ.หนองคาย และ วันที่ 14-15 กันยายน จัดที่โรงแรมอีสเทิร์น แกรนด์ พาเลซ จ.ชลบุรี

ผู้สนใจสำรองที่นั่งและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ โทร. 0 2512 0123 ต่อ 826, 829 (รับจำนวนจำกัด)