อีซี่บายทุ่มงบ 50 ล้านบาท ปรับปรุงคุณภาพ IT Infrastructure

บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) มอบความไว้วางใจให้ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีโดยใช้งบลงทุนทั้งสิ้น 50 ล้านบาท

นายชาติชัย เลิศบรรธนาวงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) มอบความไว้วางใจให้ นายวีรพันธุ์ ดุรงค์แสง ผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ทำการปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานทางด้านไอที เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบ Open Server ให้สามารถรองรับการใช้งานที่จะมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น และยังสามารถช่วยลดความยุ่งยากในการบริหารจัดการกับ Server ที่จะมีมากขึ้นในอนาคต ซึ่งอีซี่บายได้ใช้งบประมาณในการลงทุนครั้งนี้มากถึง 50 ล้านบาท

นายชาติชัยกล่าวว่า สำหรับโครงการนี้เราได้ทำการติดตั้ง IBM System X3850 x 8 พร้อมด้วย VMware – ESX Software เพื่อรองรับการสร้างเวอร์ชวลแมชชีน โดยการใช้เทคโนโลยี Virtualization นี้เองที่ช่วยทำให้อีซี่บายสามารถลดจำนวน Open Server ที่มีอยู่กว่า 60 เครื่อง มาทำการรวมศูนย์กลางในการบริหารจัดการ พร้อมทั้งยังสามารถรองรับการขยายการใช้งานได้มากถึงกว่า 100 เครื่องในอนาคต นอกจากนี้ยังได้นำระบบ Virtualize Backup Storage ที่ทันสมัยที่สุดของ IBM มาใช้ เพื่อบริหารจัดการกับข้อมูลที่มีมากขึ้นในปัจจุบัน และรองรับการจัดการกับข้อมูลที่จะขยายตัวมากขึ้นในอนาคต ซึ่งทางอีซี่บายสามารถเพิ่มจำนวนหัวอ่านของเทปแบบจำลองได้มากสุดถึง 128 หัวอ่าน เพื่อลดเวลาในการBackup window’s time ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการ Backup ข้อมูลให้ลดลง ทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพ ของ Recovery Time Objective (RTO) และ Recovery Point Objective (RPO) ให้ใกล้เคียงกับความต้องการของบริษัทฯ ได้มากที่สุดอีกด้วย

นอกจากนี้ อีซี่บายยังได้นำระบบ IBM Storage XIV ขนาด 27 Terabyte พร้อมทั้งใช้ระบบ Storage Capacity On demand ที่สามารถเพิ่มขนาดได้ถึง 79 Terabyte ตามความต้องการในการใช้งานที่มีประสิทธิภาพและความมีเสถียรภาพ รวมถึงความคุ้มค่าการลงทุนสูงสุดในขณะนี้ มาใช้เป็น Centralize Storage สำหรับโครงการนี้อีกด้วย

“การใช้เทคโนโลยี Virtualization นี้จะช่วยให้อีซี่บายสามารถใช้งานระบบเซิร์ฟเวอร์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ช่วยประหยัดการใช้พลังงาน สามารถช่วยลดค่าใช้จ่าย และรองรับการขยายงานในอนาคต ยิ่งไปกว่านั้นเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมการก้าวสู่การเป็น Green Data Center อย่างแท้จริง” คุณชาติชัยกล่าวสรุป