รศ.ดร.สุชั​ชวีร์ สุวรรณสวัส​ดิ์ ได้รับเลือ​กเป็น ไอเซนฮาวร์ เฟลโลว์ชิพ​( Eisenhower Fellowship​s ) ปี 2012

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์(วสท.) โดยนายสุวัฒน์ เชาว์ปรีชา นายก วสท.(คนที่ 2 จากซ้าย) พร้อมคณะกรรมการ TUTG ดร.ชเนศวร์ แสงอารยะกุล ,ดร.วรนิติ ช่อวิเชียร และ ดร.ธีรธร ธาราไชย รองประธานยุววิศวกรแห่งประเทศไทย แสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (คนที่ 3 จากซ้าย)ประธานคณะกรรมการจัดงานการประชุมอุโมงค์โลก 2012 และประธานคณะกรรมการพัฒนาการก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์(TUTG) เนื่องในโอกาสที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ไอเซนฮาวร์ เฟลโลว์ชิพ ประจำปี 2012 (Eisenhower Fellowships) ในฐานะผู้นำยุคใหม่ด้านวิศวกรรมเทคโนโลยี จากมูลนิธิประธานาธิบดี ดไวท์ ไอเซนฮาวร์ แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา จากการที่ รศ. ดร.สุชัชวีร์ ได้อุทิศตนในการวิจัยองค์ความรู้และพัฒนาวิชาการเทคโนโลยีก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์ เพื่อยกระดับระบบสาธารณูปโภค  การบริหารจัดการน้ำ และคมนาคมโลจิสติกส์ของไทยที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน เขาได้คิดค้นทฤษฎีการคำนวณขุดเจาะอุโมงค์ที่ก้าวหน้าด้วยประสิทธิภาพและความปลอดภัยซึ่งได้รับการอ้างอิงและนำไปใช้ประโยชน์มากเป็นอันดับ 5 ของโลก

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์  ได้รับการประกาศเกียรติคุณ Eisenhower Fellowships ประจำปี 2012 ในฐานะผู้นำยุคใหม่ จากมูลนิธิประธานาธิบดี ดไวท์ ไอเซนฮาวร์แห่งสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นองค์กรสากลที่ก่อตั้งในปี 1953 มีเครือข่ายทั่วโลกกว่า 29 ประเทศ ปัจจุบันมี พลเอก โคลิน พาวเวล เป็นประธาน วัตถุประสงค์ของEisenhower Fellowshipsเพื่อเสริมสร้างผู้นำคนรุ่นใหม่ที่มีผลงานซึ่งทำให้โลกรอบตัวดีงามและเจริญก้าวหน้า อย่างยั่งยืน (New  leaders bettering the world around them)รองศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาการก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์ (TUTG ) วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (EIT) จบการศึกษาปริญญาเอกด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม จากสถาบันเอ็มไอที แมสซาชูเซทท์ สหรัฐอเมริกา เป็นนักบริหารที่โดดเด่นด้วยพลังสร้างสรรค์ และเป็นกูรูมือหนึ่งที่เปี่ยมประสบการณ์ด้านวิศวกรรมเทคโนโลยีอุโมงค์และก่อสร้างใต้ดิน ในโครงการสาธารณูปโภคที่สำคัญของไทย เช่น โครงการรถไฟฟ้าระบบรางใต้ดิน  งานอุโมงค์ระบายน้ำป้องกันน้ำท่วม และสาธารณูปโภคอีกมากมายมากมาย เขายังเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับเลือกให้เป็นประธานจัดงานประชุมอุโมงค์โลก (WORLD TUNNEL CONGRESSS – WTC 2012) ที่นานาประเทศทั่วโลกจะมาประชุม ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  ในเดือนพฤษภาคม 2555 ภายใต้ธีม Tunnelling and Underground Space for A Global Society  นับเป็นโอกาสครั้งยิ่งใหญ่ในการเสริมศักยภาพของประเทศไทยและพัฒนาเทคโนโลยีอุโมงค์และก่อสร้างใต้ดินเพื่อยกระดับมาตรฐานระบบสาธารณูปโภค คมนาคมโลจิสติกส์ การป้องกันภัยพิบัติ เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน คุณภาพชีวิตของประชาชน และเสริมสร้างความร่วมมือกับนานาประเทศ  

 กว่า 16 ปี รองศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ ได้อุทิศตนในการวิจัยองค์ความรู้และพัฒนาวิชาการเทคโนโลยีก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์ เพื่อยกระดับระบบสาธารณูปโภค  การบริหารจัดการน้ำ และคมนาคมโลจิสติกส์ของไทย เขาได้คิดค้นทฤษฎีคำนวณการขุดเจาะอุโมงค์ที่ก้าวหน้าด้วยประสิทธิภาพและความปลอดภัยซึ่งได้รับการอ้างอิงและนำไปใช้ประโยชน์มากเป็นอันดับ 5 ของโลก ปัจจุบันเทคโนโลยีอุโมงค์ใต้ดินสามารถออกแบบและก่อสร้างให้ใช้งานได้หลากหลายไว้ในอุโมงค์เดียวกันได้อีกด้วย เช่น เป็นมอเตอร์เวย์ ทางระบายน้ำท่วม สาธารณูปโภค คอมเพล็กซ์ ตลอดจนเป็นที่หลบภัยของประชาชนในยามเผชิญภัยพิบัติและสงคราม เป็นต้น

เขายังเป็นผู้ก่อตั้ง ยุววิศวกรแห่งประเทศไทย (Young Engineer of Thailand) โดยรวมพลังสร้างสรรค์ของวิศวกรไทยคนรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาประเทศชาติด้วยวิชาการวิศวกรรมที่ก้าวไกลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนคนไทยและสังคมโลกอีกด้วย