ปาฐกถา เรื่อง“บทบาท ITU ในการปิดช่องว่างดิจิตอลและกรณีศึกษาที่เด่น ”


11-05-2012 00:00:00

Eun-Ju Kim, Ph. D ผู้อำนวยการประจาภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ หรือ International Telecommunication Union (ITU) ร่วมสนับสนุนโครงการ ดิจิทัล อาเจนดา ไทยแลนด์ (DIGITAL AGENDA THAILAND) ภารกิจที่รู้และทันยุคดิจิทัลเพื่อประโยชน์ของประเทศไทย ซึ่งจัดโดยม.หอการค้าไทย ร่วมกับ ISEP และเอ๊ช พร้อมปาฐกถาเปิดงานเรื่อง“บทบาท ITU ในการปิดช่องว่างดิจิตอลและกรณีศึกษาที่เด่น ” ในสัมมนาซีรีส์ 3 หัวข้อ “มองมุมใหม่... ทีวีดาวเทียมและโมบายล์ทีวี” วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 เวลา 09.10 – 09.30 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ สนใจรีบสำรองที่นั่งด่วนที่เอ๊ช (ACE) โทร. 02-254-8282-3 โทรสาร 02-254-8284 อีเมล์ info.acethailand@gmail.com หรือคลิก www.digitalagendathailand.com