สนุกดอทคอม และ เทสโก้โลตัสส่งมอบจิตกุศลออนไลน์ ถวายหลอดไฟแด่ท่าน ว.วชิรเมธี

สนุกดอทคอม ร่วมกับ เทสโก้โลตัส ถวายหลอดไฟ จำนวน 850 ดวง และเงินทำบุญที่ได้รับการบริจาคจากพนักงานและสมาชิกเว็บไซต์สนุกดอทคอม จำนวน 73,000 บาท เพื่อบำรุงพุทธศาสนา ณ ศูนย์วิปัสสนาสากล ไร่เชิญตะวัน และอีก 8 วัดในจังหวัดเชียงราย โดยทั้งหมดนี้ ได้รับมาจากกิจกรรมการร่วมหล่อเทียนพรรษาออนไลน์เพื่อถวายหลอดไฟ แด่พระมหาวชิรเมธี (ท่าน ว. วชิรเมธี) ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคมถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา และการทำบุญบริจาคผ่านสนุก! คูปองที่ http://coupon.sanook.com/1233_kaopansa2012 รายละเอียดของการหล่อเทียนพรรษาออนไลน์ที่ผ่านมา สามารถเข้าชมได้ที่ www.sanook.com/kaopansa/