แอดแมน 2012 ชูสื่อสารการตลาดยุคใหม่ ต้อง “จริง- กล้า- ลึกสุดใจ”

สมาคมโฆษณาฯ  ชู “จริง กล้า ลึกสุดใจ”  ธีมหลักเวทีประกวดโฆษณา ADMAN 2012  ชี้ปัจจุบัน ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการเสพย์สื่อที่เปลี่ยนไป  มีช่องทางรับสื่อหลากหลาย โดยเฉพาะ “สื่อดิจิทัล” ที่เข้ามามี อิทธิพลมากขึ้น ทำให้งานสื่อสารการตลาดยุคใหม่ต้องเข้าถึงและเข้าใจผู้บริโภคแบบเอาอยู่ ทั้งในแง่ “เนื้อหา” และ “สื่อ” ที่เลือกใช้ 

นายปารเมศร์  รัชไชยบุญ ประธานกิตติมศักดิ์สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินงาน Adman Awards & Symposium 2012 กล่าวว่า ในยุคที่มีการเข้ามาของสื่อรูปแบบใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะสื่อดิจิทัล (digital media) เข้ามามีอิทธิพลสำคัญในการทำตลาดและสร้างแบรนด์มากขึ้น เพระการเติบโตของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยที่มากกว่า 24 ล้านคน  

รวมทั้งการเข้ามามีบทบาทของเครือข่ายสังคมออนไลน์ต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊ก ยูทูป ทวิตเตอร์ อินสตราแกรม  ฯลฯ ที่สามารถเจาะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการได้ชัดเจน ทั้งสามารถรับรู้ถึง Feedback ของกลุ่มเป้าหมายได้ทันที   และยังใช้เป็นเครื่องมือในการผสานการทำงานกับ Mass Media ได้เป็นอย่างดีด้วย  

ขณะที่สื่อดั้งเดิมอย่างสื่อทีวีก็มีพัฒนาการ ของทีวีดาวเทียมที่เข้ามามากขึ้น ส่งผลผู้บริโภคมีช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารรอบตัวแบบไร้ขีดจำกัด  ขณะเดียวกันที่งานสื่อสารการตลาดก็มีช่องทางที่หลากหลาย ในการเข้าถึงผู้บริโภคเช่นกัน  แต่ปัญหาขณะนี้คือ ชิ้นงานส่วนมากยังไม่สามารถเข้าถึงใจผู้บริโภคได้  

เพราะสิ่งสำคัญของงานสื่อสารการตลาด วันนี้  คือ ต้องเข้าใจผู้บริโภคอย่างแท้จริง  ชิ้นงานยุคใหม่ที่ทำออกมาแล้วสัมฤทธิ์ผล อาจไม่ใช่ชิ้นงาน “ที่สร้างสรรค์สุดสุด”  แต่ต้องเป็นชิ้นงานที่ทำให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้า หรือจำได้ว่ามีความแตกต่างจากโปรดักส์ของคู่แข่งอย่างไร  

นายปารเมศร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เวทีการประกวดผลงานสื่อสารการตลาด ของ Adman Awards  & Symposium จะเป็นเวทีที่ให้ความสำคัญครอบคลุมทั้งแง่ของ Recognize upcoming trends คือประสิทธิภาพของงานสื่อสารการตลาดในภาพรวม เปิดรับสิ่งที่เป็นอิทธิพลการสื่อสารใหม่ๆ ทุกประเภท และ Recognize effectiveness ประสิทธิภาพของชิ้นงานควบคู่กันไปด้วย เพราะงานสื่อสารการตลาดที่ดี นอกจากความคิดสร้างสรรค์แล้ว ต้องขายสินค้าได้ด้วย

ดังนั้นในการจัดงาน  Adman Awards & Symposium 2012  จึงมีธีมหลักว่า “Truly Madly Deeply”  หมายความว่างานสื่อสารการตลาดที่ดีจะต้อง “จริงโคตรๆ  – กล้าหาญสุดๆ – ลึกสุดใจ” 

ขณะที่นายวิบูลย์ ลีภักดิ์ปรีดา และ นายพรรษพล ลิมปิศิริสันต์  ประธานร่วมคณะกรรมการตัดสินการประกวด  ร่วมกันขยายความถึงที่มาของแนวคิด “Truly Madly Deeply”  ว่า งานสื่อสารการตลาดที่มีประสิทธิภาพวันนี้ต้องตอบโจทย์ผู้บริโภคอย่างแท้จริง โดยงานสื่อสารการตลาด จะต้องเข้าถึงและเข้าใจผู้บริโภคทั้งในแง่ “เนื้อหา” และ “สื่อ” ที่เลือกใช้ ทั้งTraditional media และ New media  ที่ตรงกับพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย 

“งานสื่อสารการตลาดที่ดี ในวันนี้ไม่ได้ดูแค่ครีเอทีฟ แค่ว่ามีเนื้อหาจับใจ หากต้องดูถึงรูปแบบ  เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายด้วย เพราะวันนี้มีสื่อทางเลือกใหม่ๆ ที่สามารถเจาะเข้าถึงผู้บริโภคแต่ละกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และทำอย่างไรถึงจะ  Truly Madly Deeply  เพื่อให้ได้งานสื่อสารการตลาดที่เข้าถึงใจผู้บริโภค จนสามารถทำให้กลุ่มเป้าหมายตัดสินใจซื้อสินค้า ซึ่งการที่จะ Truly Madly Deeply ในที่นี้ อาจจะไม่ใช่แค่การใช้สื่อดิจิตอลเท่านั้น หากอยากให้มองสื่อที่แปลกใหม่แล้วโดนใจ มองแบบไร้ข้อจำกัด”  สองประธานร่วมฯ กล่าวทิ้งท้าย 

เนื่องเพราะอิทธิพลของสื่อดิจิทัลที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นเหตุผลให้เวที Adman Awards  & Symposium 2012 เพิ่มหมวดรางวัล  Digital Agency of the year ขึ้นมา ให้มีบทบาทชัดเจนมากขึ้นเช่นกัน 

ส่วนการขยายกิจกรรมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม ยังกลุ่มต่างๆ จากเดิมที่เคยมีรางวัล Media Vote ในปีนี้ได้มีการเพิ่มรางวัล Public Popular Vote ขึ้นมา ขณะเดียวกันก็ให้ความสำคัญกับการจัดสัมมนาเชิงวิชาการแก่นักศึกษา ควบคู่กันไปอย่างสม่ำเสมอ โดยปีนี้สัมมนาจะจัดขึ้นภายใต้ หัวข้อ “ถนนคนโฆษณา เส้นทางนอกตำรา” ร่วมกับ ม.หอการค้าไทย

และ จัด ADMAN SYMPOSIUM ร่วมกับนิตยสาร Brandage หัวข้อ “Edvertising  & Evolution” สื่ออย่างไรถึงโดนใจในยุคดิจิตอล เพื่อเป็นการให้ความรู้ แนวคิดและอัพเดทเทรนด์การตลาดใหม่ๆ และการเข้าถึงพฤติกรรมผู้บริโภคยุคดิจิตอล

สำหรับแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมโฆษณาไทยใน ปี 2555 คาดว่าจะมีการเติบโตประมาณ  5 % ด้วยมูลค่า 109,000 ล้านบาท มีปัจจัยสำคัญ จาก การแข่งขันของสินค้า Consumer products และดัชนีการบริโภคที่สูงขึ้น ประกอบกับการเติบโตของสื่อออนไลน์ที่แม้ว่าจะยังมีสัดส่วนไม่มาก แต่ก็ถือว่ามีอัตราการเติบโตจากปีที่ผ่านมาถึง 62 %

อนึ่งพิธีมอบรางวัลการประกวดงาน  Adman Awards & Symposium 2012 จะจัดขึ้นในวันที่ 10 ตุลาคม 2555 ศกนี้ ที่ ชั้น 8 เซ็นทรัลเวิลด์ ไลฟ์, ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์