เมโทรซิสเต็มส์ฯ ยกทีมคว้ารางวัลสุดยอดคู่ค้า “IBM Business Partner of the Year 2012” พร้อมรับมอบรางวัลดีเด่น

นายวีรพันธุ์ ดุรงค์แสง (ซ้าย) ผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัลสุดยอดคู่ค้าแห่งปี “IBM Business Partner of the Year 2012 : Systems and Technology Group-Value Partner” จาก นางพรรณสิรี อมาตยกุล (ขวา) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด ในโอกาสนี้ ผู้บริหารของบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เมโทรคอนเนค จำกัด ยังได้รับมอบรางวัลดีเด่นประเภทต่างๆ จากไอบีเอ็ม ได้แก่

นายจิระศักดิ์ ตรังคิณีนาถ ผู้ช่วยผู้อานวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รับรางวัล “2012 Top Performer Power Systems-Value Partner”, นางสาวอารีรัตน์ วิทูราภรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รับรางวัล “2013 IBM Award 2013 Finalist Outstanding Expert Integrated Systems Solution-PureSystems” และ นางศศิวิมล วสุวานิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมโทรคอนเนค จำกัด รับรางวัล “2012 Systems-Distributor Power Systems-Distributor”

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ยังได้รับรางวัลต่างๆ ได้แก่ 2012 Top Performer Retail Store Solutions-Value Partner, 2012 Top Performer System Storage-Value Partner, Systems and Technology Group Small Deals Award, 2012 Outstanding PureSystems Award, 2012 Top Performer WebSphere Value Partner, 2012 Top Performer Information Management Value Partner ส่วนบริษัท เมโทรคอนเนค จำกัด ได้รับ 2 รางวัล ได้แก่ 2012 Systems-Distributor Power Systems– Distributor และ 2012 Highest Growth-Data Center Service