IKEA ประเทศไทย จะเริ่มจำหน่ายมีทบอลอีกครั้งในอีกสามเดือน


by admin
08-04-2013 00:00:00

IKEA (อิเกีย) ประเทศไทย ได้แถลงว่าจะจำกัดจำนวนผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ รวมทั้งจะใช้ระบบการผลิตและการทดสอบมีทบอลแบบใหม่ที่รัดกุมยิ่งขึ้น ซึ่งคาดว่าระบบซัพพลายใหม่จะพร้อมและ อิเกีย บางนาจะสามารถขายมีทบอลได้อีกครั้งภายใน 3 เดือน

สโตร์อิเกียในบางประเทศ เช่น เดนมาร์ก สวีเดน และฟินแลนด์ เริ่มจำหน่ายมีทบอลที่ผลิตใหม่ออกจำหน่ายแล้ว อย่างไรก็ตาม การผลิตมีทบอลล็อตใหม่นี้ยังคงมีจำนวนจำกัด ตามปริมาณวัตถุดิบคุณภาพที่จัดหาได้ ขณะนี้การจัดจำหน่ายจึงเพียงพอสำหรับบางประเทศเท่านั้น

เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา การทดสอบบางประเทศชี้ให้เห็นว่า มีเนื้อม้าปนเปื้อนในมีทบอลบางล็อตที่ผลิตโดยผู้ผลิตในสวีเดน อิเกีย ประเทศไทยและอีกหลายประเทศ จึงได้ดำเนินมาตรการป้องกันเบื้องต้น โดยการประกาศงดจำหน่าย มีทบอลทันที และได้ส่งมีทบอลล็อตเดียวกับที่พบการปนเปื้อนไปตรวจสอบอีกครั้ง ผลการตรวจสอบยืนยันผลเช่นเดียวกันกับบางประเทศ เราจึงเพิ่มมาตรการให้รัดกุมมากยิ่งขึ้น

ลาเชีย เชอร์ล็อค กล่าวถึงมาตรการเพิ่มเติมว่า “เราได้จำกัดจำนวนซัพพลายเออร์ที่ผลิตอาหารส่งให้กับเรา และได้เพิ่มมาตรการและการควบคุมให้เข้มงวดขึ้น โดยเพิ่มการตรวจวิเคราะห์ดีเอ็นเอทั้งในเนื้อวัตถุดิบก่อนกระบวนการผลิตและในผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ซึ่งเป็นมาตรการที่ใช้เพิ่มเติมอีกขั้นเพือความมั่นใจว่ามีทบอลของเรามีส่วนผสมถูกต้องตามที่ระบุไว้เท่านั้น”

“ความเชื่อมั่นและความไว้วางใจของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับอิเกีย เราจึงยึดมั่นในการจำหน่ายอาหารคุณภาพดี ปลอดภัย มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ติดฉลากถูกต้อง และผลิตด้วยกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และคำนึงถึงผู้บริโภคเป็นสำคัญ”

ติดตามทุกข่าวสารได้ผ่านช่องทาง LINE
Add friend ที่ @Positioningmag
เพิ่มเพื่อน

ติดตามผ่านช่องทาง Twitter