เฟิร์ส โซลาร์ สร้างสถิติแผงเซลล์แสงอาทิตย์ CdTe ใหม่ระดับโลก พร้อมเปิดตัวแผงเซลล์แสงอาทิตย์ซีรี่ส์ 3 แบล็ค

เฟิร์ส โซลาร์ อิงค์ (ชื่อย่อในตลาดหลักทรัพย์แนสแดคว่า FSLR) เปิดเผยว่า แผงเซลล์ แสงอาทิตย์ CdTe ของเฟิร์ส โซลาร์สร้างสถิติโลกใหม่ทางด้านประสิทธิภาพการแปลงเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ โดยผลการทดสอบของเฟิร์ส โซลาร์ที่ได้รับการรับรองจากห้องปฏิบัติการวิจัยพลังงานทดแทนของกระทรวงพลังงานแห่งสหรัฐอเมริกา (National Renewable Energy Lab- NREL) ยืนยันว่าแผงเซลล์แสงอาทิตย์ CdTe มีประสิทธิภาพการผลิตพลังงานต่อพื้นที่รวมสูงถึงร้อยละ 16.1 เพิ่มขึ้นจากสถิติร้อยละ 14.4 ที่เฟิร์ส โซลาร์ได้ทำไว้เดิมในเดือนมกราคม ปี 2555

นอกจากนี้ เฟิร์ส โซลาร์ยังสร้างสถิติค่าแรงดันไฟฟ้าขณะวงจรเปิด (open circuit voltage: Voc) ของเซลล์แสงอาทิตย์ CdTe สูงสุด ซึ่งจากการทดสอบที่ได้รับการรับรองจาก NREL พบว่า เซลล์แสงอาทิตย์ของเฟิร์ส โซลาร์มีค่าแรงดัน Voc สูงสุดอยู่ที่ 903.2 มิลลิโวลต์ (mV) นับเป็นค่า Voc ในเซลล์แสงอาทิตย์ CdTe ที่เพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในทศวรรษแห่งการวิจัยและพัฒนาทั่วโลก ทั้งนี้ ค่า Voc คือ หนึ่งในมาตรวัดสมรรถนะของเซลล์แสงอาทิตย์ที่สำคัญ

ความสำเร็จในการสร้างสถิติโลกใหม่ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่เฟิร์ส โซลาร์สามารถทำได้ภายในระยะเวลาเพียง 6 สัปดาห์หลังจากที่บริษัทได้ประกาศสร้างสถิติโลกของเซลล์แสงอาทิตย์ CdTe ที่มีประสิทธิภาพการแปลงเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ สูงถึงร้อยละ 18.7 เมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา

นอกจากการสร้างสถิติใหม่ทั้งหมดดังกล่าว เฟิร์ส โซลาร์ยังเปิดตัวแผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบางซีรี่ส์ 3 แบล็ค (The Series 3Black?) ที่เป็นการนำความสำเร็จทางด้านการวิจัยและพัฒนาจากห้องปฏิบัติการมาพัฒนาเป็นแผงเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อการพาณิชย์อันเปี่ยมคุณภาพ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ซีรี่ส์ 3 แบล็ค คือ การพัฒนาต่อยอดจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบางตระกูลซีรี่ส์ 3 ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง โดยมาพร้อมกับนวัตกรรมเทคโนโลยีการแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ใหม่ล่าสุด ลิขสิทธิ์เฉพาะของเฟิร์ส โซลาร์ พร้อมด้วยฟีเจอร์สุดล้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้ในโรงไฟฟ้า การเปลี่ยนแปลงตัวแผงเป็นสีดำล้วนเป็นผลจากการใช้วัสดุปิดขอบสีดำ ผสานกับการใช้วัสดุเคลือบเพื่อเพิ่มความทนทานในการใช้งาน และผลการทดสอบยังบ่งชี้ว่า มีอายุการทำงานในสภาพแวดล้อมกลางแจ้ง ตามธรรมชาติที่ยาวนานขึ้น

แผงเซลล์แสงอาทิตย์ซีรี่ส์ 3 แบล็คผ่านการตรวจสอบสมรรถนะการทำงานในสภาวะแวดล้อมต่างๆ และได้รับการรับรองว่า มีประสิทธิภาพในการทำงานในสภาวะแวดล้อมที่มี ”ทรายและฝุ่น” ภายใต้มาตรฐาน IEC 60068-2-68 ซึ่งเป็นมาตรวัดความทนทานของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ทำงานในสภาวะแบบทะเลทรายและอาจได้รับความเสียหายจากฝุ่นทรายที่ปลิวอยู่ในอากาศจำนวนมาก นอกเหนือจากการได้รับการรับรองภายใต้มาตรฐานใหม่ล่าสุดดังกล่าวแล้ว แผงเซลล์แสงอาทิตย์ซีรี่ส์ 3 แบล็คของเฟิร์ส โซลาร์ยังผ่านการรับรองความทนทานต่อหมอกเกลือและแอมโมเนียภายใต้มาตรฐาน IEC ซึ่งการรับรองทั้ง 3 ประเภทดังกล่าวเกิดจากการทดสอบความทนทานและสมรรถนะการทำงานในสภาวะที่ทุรกันดารที่สุดอย่างครบวงจรและเป็นอิสระ นอกจากนี้ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ซีรี่ส์ 3 แบล็คยังมีคุณภาพตามมาตรฐาน IEC อื่นๆ และมาตรฐาน UL ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์แผงเซลล์แสงอาทิตย์ตระกูลซีรี่ส์ 3 ทั้งหมด ซึ่งเป็นระบบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 1,000 โวลต์ระดับมาตรฐานที่ติดตั้งในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของเฟิร์ส โซลาร์ ทั้งนี้ เฟิร์ส โซลาร์ได้เริ่มผลิตเแผงเซลล์แสงอาทิตย์รุ่นซีรี่ส์ 3 แบล็คตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา

ด้วยเทคโนโลยีสุดล้ำที่สร้างสถิติใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ผนวกกับการใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ซีรี่ส์ 3 แบล็คที่มีความแข็งแกร่ง ทำให้เฟิร์ส โซลาร์เร่งดำเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ โดยมุ่งเดินหน้าพัฒนาแผงเซลล์แสงอาทิตย์ให้มีสมรรถนะในการผลิตพลังงานเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 15 – 16.2 ในปี 2558 ตามเป้าที่ตั้งไว้ และรุกดำเนิน การขยายประสิทธิภาพการผลิตพลังงานของแผงเซลล์แสงอาทิตย์เป็นร้อยละ 16.2 – 16.9 ในปี 2559 และร้อยละ 16.4 – 17.1 ในปี 2560

มร.ราฟฟิ การาเบเดียน ประธานฝ่ายเทคโนโลยี เฟิร์ส โซลาร์ อิงค์ กล่าวว่า “เรารู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งกับสถิติใหม่ที่เกิดขึ้นดังกล่าว ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีที่เราได้คิดค้นและพัฒนาเพื่อนำมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพลังงาน นอกจากการใช้มาตรวัดผลในห้องปฏิบัติการ ซึ่งเป็นมาตรการสำคัญอย่างหนึ่งแล้ว เฟิร์ส โซลาร์ยังมีพันธกิจทางด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถนำมาใช้งานได้ในสภาวะที่เป็นจริงและมีประสิทธิภาพภายใต้แผนการพัฒนาระบบโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อย่างครบวงจร เพื่อมอบสมรรถนะที่ดีเยี่ยม มีเสถียรภาพมากที่สุด และมีความคุ้มค่าสูงสุดให้แก่ลูกค้า แผงเซลล์แสงอาทิตย์ซีรี่ส์ 3 แบล็คใหม่จึงตอกย้ำถึงแนวทาง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ แบบบูรณาการของเฟิร์ส โซลาร์ที่ผนวกรวมนวัตกรรมเทคโนโลยีสุดล้ำส่งตรงจากห้องปฏิบัติการวิจัย พร้อมด้วยข้อมูลและประสบการณ์ที่สั่งสมจากการทำงานจริงนานหลายปีในการบริหารโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ให้ทำงานในสภาพแวดล้อม ที่ลำบากและทุรกันดารได้อย่างราบรื่นเข้าไว้ด้วยกัน”

นับตั้งแต่เริ่มการผลิตเชิงพาณิชย์ในปี 2555 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน เฟิร์ส โซลาร์ผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ด้วยเทคโนโลยี ฟิล์มบางจำนวนมากกว่า 90 ล้านแผ่น ในปริมาณมากกว่า 7 กิกะวัตต์ โดยมีสมรรถนะในการผลิตไฟฟ้าสะอาดรองรับ การใช้งานได้มากกว่า 3.7 ล้านครัวเรือน และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ 5 ล้านเมตริกตันต่อปี เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยระดับโลก ซึ่งเมื่อนำแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่เฟิร์ส โซลาร์ผลิตขึ้นทั้งหมดมาวางเรียงต่อกันจะมีความยาวที่สามารถพันรอบเส้นศูนย์สูตรของโลกได้เกือบ 3 รอบ นอกจากนี้ เฟิร์ส โซลาร์ยังใช้กระบวนการผลิตต่อเนื่องที่แปลงแผ่นกระจกให้กลายเป็นแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่สมบูรณ์แบบได้ภายในเวลาไม่ถึง 2.5 ชั่วโมง ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์แผงเซลล์แสงอาทิตย์ของเฟิร์ส โซลาร์มีระยะเวลาคืนทุนพลังงานผลิต (energy payback time) ที่เร็วที่สุดในอุตสาหกรรม ทั้งยังมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในระดับที่ต่ำมากอีกด้วย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้าไปดูได้ที่ www.firstsolar.com/Innovation/Advanced-Thin-Film-Modules