สถานทูตสวีเดน กระทรวงพลังงานและสแกนเนีย สยาม พร้อมพันธมิตร ร่วมกันเปิดโครงการเดินรถโดยสารสาธารณะที่ใช้เชื้อเพลิงเอทานอล ED95

ฯพณฯ คลาส โมลิน เอกอัครราชทูตสวีเดนประจำประเทศไทย (Mr. Klas Molin, Swede’s Ambassador to Thailand) นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (Mr.Pongsak Ruktapongpisal, Minister of Energy) นายภูริวัทน์ รักอินทร์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท สแกนเนีย สยาม จำกัด (Mr. Phuriwat Rak-Intr, General Manager of Scania Siam Co., Ltd.) พร้อมพันธมิตรผู้ร่วมพัฒนาการใช้เชื้อเพลิงเอทานอล ED95 เพื่อทดแทนการใช้พลังงานน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ร่วมกันเปิดโครงการเดินรถโดยสารสาธารณะที่ใช้เชื้อเพลิงเอทานอล ED95 โดยเส้นทางให้บริการระหว่างสถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี ถึง มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตบางมด ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2556 นี้เป็นต้นไป พร้อมจัดสัมมนาเอ็นเนอร์ยี่ ฟอรั่ม (Energy Forum) ครั้งที่ 6 ในหัวข้อ “รถโดยสารประจำทางของไทย ควรใช้พลังงานทดแทนอย่างไร” เพื่อเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการส่งเสริมการใช้เอทานอล ED95 แก่รัฐบาล เมื่อเร็วๆ นี้