เปิด "ฮอนด้ากรีนแคมป์" เตรียมความพร้อม 49 โรงเรียนทั่วประเทศ สู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติ

บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด เดินหน้าสานต่อพันธกิจด้านสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการโรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 7 (ปี 2555-2556) จัดค่าย “ฮอนด้ากรีนแคมป์” เพื่อเติมเต็มความรู้ความเข้าใจในการจัดการกระบวนการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการให้กับ 49 โรงเรียนทั่วประเทศ พร้อมมอบทุนดำเนินโครงการฯ ให้แก่โรงเรียนเพื่อใช้ในการพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติ

โครงการโรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติ ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นโครงการที่ฮอนด้าริเริ่มและดำเนินการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐมาตั้งแต่ปี 2542 เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนนำแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมและพลังงานไปประยุกต์ใช้และพัฒนาตนเองไปสู่การเป็นโรงเรียนที่มีระบบการจัดการแก้ไขปัญหาด้านน้ำ ขยะ และพลังงาน แบบบูรณาการ ภายใต้แนวคิด “ตามรอยเท้าพ่อ…กับฮอนด้า” ตลอดเวลา 14 ปีที่ผ่านมา หรือ 6 รุ่นโครงการ ฮอนด้าได้มอบทุนให้โรงเรียนในเครือข่ายมาแล้วกว่า 700 โรงเรียนทั่วประเทศ โดยในโครงการฯ ครั้งที่ 5 (ปี 2551-2552) เป็นต้นมา ทางโครงการได้ยกระดับรูปแบบการแข่งขันระหว่างโรงเรียนให้เป็นรูปแบบการแข่งขันกับตัวเอง ด้วยการใช้เกณฑ์มาตรฐานสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงเรียน ที่พัฒนาขึ้นสำเร็จเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยฮอนด้าและผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานร่วมดำเนินโครงการรวม 8 หน่วยงาน

นางอรนุช พฤกษ์วัฒนานนท์ ผู้จัดการส่วนงานสนับสนุนการตลาด บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด และผู้อำนวยการโครงการโรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติ กล่าวว่า “เราได้คัดเลือกโรงเรียนที่มีศักยภาพและมีความมุ่งมั่นด้านสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมโครงการครั้งที่ 7 รวมทั้งสิ้น 49 โรงเรียน แบ่งออกเป็นระดับประถมศึกษา 31 โรงเรียน และมัธยมศึกษา 18 โรงเรียน เพื่อสนับสนุนให้ทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯนำเกณฑ์มาตรฐานสิ่งแวดล้อมไปประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนาโรงเรียนของตนเองสู่การเป็นโรงเรียนที่มีมาตรฐานสิ่งแวดล้อม โดยโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์จะได้รางวัลโล่ประทานพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และมีสิทธิ์เข้าร่วมชิงรางวัลถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อันเป็นรางวัลสูงสุดในลำดับต่อไป”

“นอกจากการให้ทุนสนับสนุนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน ฮอนด้ายังให้ความสำคัญต่อการติดอาวุธให้ความรู้แก่ครูและนักเรียนที่ร่วมโครงการฯ เสมอมา กิจกรรม “ฮอนด้ากรีนแคมป์” ในปีนี้ จัดขึ้นที่หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (สอ.รฝ.) กองทัพเรือ จ. ชลบุรี เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านกิจกรรมสิ่งแวดล้อมของแต่ละโรงเรียน และการจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการจัดการกระบวนการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาอย่างยั่งยืน” นางอรนุช อธิบาย

ภายในค่าย “ฮอนด้ากรีนแคมป์” มุ่งเน้นการเปิดประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมที่ให้ทั้งสาระและความสนุกสนานที่ออกแบบโดยเฉพาะสำหรับครูและนักเรียน อาทิ กิจกรรมสืบค้นการอนุรักษ์เต่าทะเล นักสืบชายหาด กิจกรรมพื้นที่ของฉัน และกิจกรรมเกมสิ่งแวดล้อมศึกษา Hook & Ladders ที่เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่สนุกและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในเชิงระบบ

หนึ่งในกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาที่น่าสนใจคือ กิจกรรมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ โดยเปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนร่วมกันสร้างกล่ำ-ซั้ง ซึ่งเป็นการสร้างบ้านให้ปลาและสัตว์น้ำอยู่อาศัย โดยทำจากวัสดุธรรมชาติท้องถิ่น เช่น ทางมะพร้าวผูกโยงกันด้วยทุ่นลอยน้ำและถุงทราย เมื่อนำไปปล่อยในน้ำ ถุงทรายจะถ่วงให้ปลายของบ้านปลาจมลง และทุ่นจะฉุดให้ปลายอีกด้านลอยน้ำ ทำให้บ้านปลาวางตัวเป็นแนวตั้งเพื่อเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำต่อไป

ทั้งนี้ ภายหลังการร่วมเข้าค่ายครั้งนี้ โรงเรียนจะลงมือพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนตามแนวทางของเกณฑ์มาตรฐาน พร้อมส่งผลงานให้คณะกรรมการประเมิน โดยจะมีการประกาศผลโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสิ่งแวดล้อมในเดือนธันวาคม 2556 หลังจากนั้น คณะกรรมการโครงการจะลงพื้นที่เพื่อพิจารณารางวัลถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ระดับละ 1 ถ้วยรางวัล โดยจะประกาศผลในเดือนกุมภาพันธ์ 2557

ร่วมติดตามความก้าวหน้าของโครงการฯ เพิ่มเติมได้ที่ www.hondagreenschool.com