กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทยผนึกกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมส่งมอบเรือไฟเบอร์กลาสติดเครื่องยนต์ฮอนด้า 30 ลำ และรถอำนวยการสื่อสารซีอาร์-วี

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี รับมอบเรือไฟเบอร์กลาสติดเครื่องยนต์ฮอนด้าจำนวน 30 ลำ และรถอำนวยการสื่อสารฮอนด้า ซีอาร์-วี รวมมูลค่ากว่า 6 ล้านบาท จากนายพิทักษ์ พฤทธิสาริกร กรรมการผู้จัดการกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย และรองประธานกรรมการบริหารอาวุโส บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อส่งต่อให้กับนายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำหรับใช้ในภารกิจช่วยเหลือฉุกเฉินแก่ประชาชนชาวไทยที่กำลังประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคเหนือของประเทศไทย

นายพิทักษ์ พฤทธิสาริกร กรรมการผู้จัดการกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย และรองประธานกรรมการ บริหารอาวุโส บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “สำหรับปัญหาอุทกภัยที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ ฮอนด้าขอร่วมเป็นกำลังใจให้พี่ชาวไทยที่กำลังประสบความเดือดร้อนให้ก้าวผ่านช่วงเวลายากลำบากนี้ไปได้ กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทยพร้อมร่วมแบ่งปันน้ำใจแด่พี่น้องชาวไทยที่กำลังเดือดร้อนในช่วงเวลานี้ โดยกองทุนฯ ได้ส่งมอบเรือไฟเบอร์กลาสติดเครื่องยนต์ฮอนด้าจำนวน 30 ลำ รถอำนวยการสื่อสารฮอนด้า ซีอาร์-วี 1 คัน รวมมูลค่ากว่า 6 ล้านบาท ให้กับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อใช้ในการปฏิบัติภารกิจส่งมอบความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนต่อไป นอกจากนี้ฮอนด้ายังได้เตรียมรวมพลพนักงานฮอนด้าจิตอาสาร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมฯ เพื่อแจกจ่ายถุงยังชีพให้กับประชาชนที่กำลังประสบอุทกภัยทั่วประเทศ โดยเบื้องต้นตั้งเป้าแจกถุงยังชีพจำนวน 10,000 ถุง รวมมูลค่า 10,000,000 บาท และทางกองทุนฯ ยังพร้อมเดินหน้าให้การสนับสนุนเพื่อส่งมอบความช่วยเหลือแก่พี่น้องชาวไทยที่ประสบภัยทุกโอกาส เพื่อเคียงข้างชาวไทยตลอดไป”

จากปณิธานในการจัดตั้งกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย เพื่อช่วยเหลือประชาชนชาวไทยในยามประสบภัยพิบัติธรรมชาติ อาทิ น้ำท่วม ดินถล่ม ภัยหนาว ภัยแล้ง โดยกองทุนฯ มุ่งมั่นในการดำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยอย่างจริงจังและต่อเนื่องครอบคลุม 4 ด้าน อาทิ 1.ด้านเงินทุน ด้วยการสมทบเงินเข้ากองทุนจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฮอนด้า ปัจจุบันมีเงินสมทบเข้ากองทุนฯ แล้วถึง 500 ล้านบาท 2.ด้านวัสดุอุปกรณ์ 3.ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และ 4.ด้านการส่งเสริมความรู้ในการรับมือภัยพิบัติ กิจกรรมที่ทางกองทุนฯ ได้ดำเนินการไปแล้ว ได้แก่ การสนับสนุนมูลนิธิชัยพัฒนาเพื่อก่อสร้างโครงการแก้มลิงโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี การส่งมอบถุงยังชีพให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยด้านภัยหนาวและน้ำท่วมในจังหวัดต่างๆ การส่งมอบรถพยาบาลดัดแปลงจากสเตปแวกอน สปาด้า และจักรยานยนต์ดัดแปลงจาก ฮอนด้า ซีบีอาร์250อาร์ การจัดฝึกอบรมความรู้ในการรับมือกับภัยพิบัติกับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติดินถล่ม ในจังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน การจัดค่ายเยาวชนอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่นักเรียนในสังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพฯ การฝึกอบรมหลักสูตรขับขี่ปลอดภัยขั้นก้าวหน้าให้กับทีมรถจักรยานยนต์พยาบาล ในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ เป็นต้น

“การผนึกความร่วมมือกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในครั้งนี้จะทำให้เรามั่นใจได้ว่า กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทยมีพันธมิตรที่พร้อมก้าวไปข้างหน้าร่วมกัน เพื่อส่งมอบความช่วยเหลือให้กับพี่น้องชาวไทยที่กำลังประสบอุทกภัยในขณะนี้ได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพสมตามเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้” นายพิทักษ์กล่าวทิ้งท้าย